W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o naborach wniosków

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 - 2021.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień 02.12.2022 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór/program Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2022
1.1
część 1
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.3
(1.4/2021)
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Ryszard Najda
pozyczkioczyszczalnieprzemyslowe@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-464
 
ciągły 2021-12-01 2022-12-16 42/NC/OW/1.4/2021/oczyszczalnie przemysłowe trwa nabór wniosków
1.4 Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Adaptacja do zmian klimatu
Bartłomiej Maliszewski
bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl
tel.: 22 45 90 294
Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
Pożyczka
ciągły 2022-05-09 2026-09-30 10/NC/NZ/1.4/2022/pożyczka trwa nabór wniosków 
1.4 Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Adaptacja do zmian klimatu

Bartłomiej Maliszewski
bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl
tel.: 22 45 90 294
Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl

Dotacja 
ciągły 2022-05-09 2026-09-30 9/NC/NZ/1.4/2022/dotacja trwa nabór wniosków

1.5
część 1
(2021)

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Bartłomiej Maliszewski
bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-294

Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-759

Przekazanie środków PJB
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11 62/PJB/NZ/1.5/2021/cz.1-wnioski na 2023-lista MSWiA-MKiŚ nabór zakończony
1.6
część 2
(1.7/2021 część 2)
Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
Beneficjenci - wfośigw
ciągły 2022-02-14 2022-02-25 1/NC/NZ/1.6/2022/cz.2-OSP nabór zakończony
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
racjonalna@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2021-12-06 2023-06.30 46/NC/OZ/2.1/2021/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-dotacja
47/NC/OZ/2.1/2021/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-pożyczka
48/NC/OZ/2.1/2021/cz.1-selektywna zbiórka-dotacja
49/NC/OZ/2.1/2021/cz.1-selektywna zbiórka-pożyczka
50/NC/OZ/2.1/2021/cz.1-ASF
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
racjonalna@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2021-12-06 2023-06-30 51/NC/OZ/2.1/2021/cz.2-instalacje-dotacja
52/NC/OZ/2.1/2021/cz.2-instalacje-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
*
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
racjonalna@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2021-12-06 2022-12-30 53/NC/OZ/2.1/2021/cz.3-paliwa alternatywne FM-dotacja
54/NC/OZ/2.1/2021/cz.3-paliwa alternatywne FM-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Kamil Sałuda
kamil.saluda@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-639

Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11 64/PJB/OZ/2.1/2021/cz.4-wnioski na 2023 przemieszczanie odpadów nabór zakończony
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
racjonalna@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2021-12-06 2023-06-30 55/NC/OZ/2.1/2021/cz.5-BDO trwa nabór wniosków

2.2
część 1

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
22 45-90-879

 
ciągły 2022-09-01 2023-12-22 23/NC/OZ/2.2/2022/cz.1-rekultywacja-pożyczka trwa nabór wniosków  
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11 63/PJB/OZ/2.2/2021/cz.2-wnioski na 2023 nabór zakończony

2.3

(2.4/2021)
(2.5/2020)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

Nabór ogłoszony w 2019 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 23.12.2022 r. na 23.12.2026 r.

ciągły 2019-10-14 2026-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków

2.3

(2.4/2021)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.
PJB 2022-01-03 2022-03-11 57/PJB/FG/2.4/2021/wnioski na 2023 nabór zakończony

2.4

(2.5/2021)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-188
Nabór ogłoszony w 2019 r.
ciągły  2019-07-15  2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków

2.4

(2.5/2021)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin
 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445
Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.
PJB 2022-01-03 2022-03-11 44/PJB/KO/2.5/2021/wnioski na 2023 nabór zakończony
2.4 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

 
PJB 2023-01-02 2023-01-31 36/PJB/KO/2.4/2022/wnioski na 2024 nabór planowany
2.7

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi
Usuwanie porzuconych odpadów

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 879

 
ciągły 2022-09-01 2023-06-30

27/NC/OZ/2.7/2022/Pożyczka
28/NC/OZ/2.7/2022/Dotacja
29/PJB/OZ/2.7/2022/Przekazanie

trwa nabór wniosków

2.8

(2.9/2021)

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi.
Udostępnianie wód termalnych w Polsce
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856
 
konkurs 2022-01-03 2022-09-30 2022-10-03 61/I/FG/2.9/2021/geologia-dotacja nabór zakończony  

3.1
część 1

(3.2/2021
część 1)

Sprawiedliwa transformacja
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-796
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29   31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków

3.3

(2021)

Sprawiedliwa transformacja
Nowa Energia
Obszary:
- Inteligentne miasta energii,
- Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu
- Stabilne bezemisyjne źródła energii
- Samowystarczalne klastry energetyczne
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-974
 
ciągły 2021.08.05 2021-10-29 30/NC/UR/3.3/2021/III Nabór-Nowa Energia-Pożyczka nabór zakończony  
4.1

Zeroemisyjny system energetyczny
Wsparcie dla przemysłu energochłonnego

Filip Popowicz
przemysl.energochlonny@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2022-11-04 2023-12-22 39/NC/OA/4.1/2022/pożyczka trwa nabór wniosków
4.2
część 2
Zeroemisyjny system energetyczny
Agroenergia
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
Agnieszka Ciechomska
agnieszka.ciechomska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-960
UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.09.2022 r. na 20.12.2022 r.
ciągły 2021-07-20 2022-12-20   29/NC/OA/4.2/2021/Agroenergia cz.2 trwa nabór wniosków
4.3
część 1
Zeroemisyjny system energetyczny
Mój Prąd
Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023

Sylwia Kossakowska
mp4@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2022-04-15 2022-12-22 5/NC/OA/4.3/2022/cz.1 Mój Prąd 2021-2023 IV nabór 2022 trwa nabór wniosków
4.4

Zeroemisyjny system energetyczny 

Energia Plus

Barbara Wojciechowska, e-mail: energia.plus@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2022-04-01 2022-12-16 3/NC/OA/4.4/Energia Plus-Nabór III-2022 trwa nabór wniosków
4.6 Zeroemisyjny system energetyczny
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych*
FM@nfosigw.gov.pl * - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2021-12-13 2022-02-28  56/NC/OA/4.6/2021/Sieci-FM-dotacja nabór zakończony
4.6

Zeroemisyjny system energetyczny
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych*

Radosław Bujaśkiewicz
e-mail: radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
Monika Kolankiewicz
monika.kolankiewicz@nfosigw.gov.pl

* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2022-12-12 2023-02-28   nabór planowany  
4.7

Zeroemisyjny system energetyczny
Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna*

FM@nfosigw.gov.pl * - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
ciągły 2022-07-15 2022-09-16 17/NC/OA/4.7/2022/I_dotacja OSD liczniki_FM nabór zakończony
4.9 Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu*

Dawid Karasek
dawid.karasek@nfosigw.gov.pl
22/ 45-90-328

 

* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. 

 
ciągły 2022-06-01 2022-12-16

13/NC/OA/4.9/2022/FM-dotacja
14/NC/OA/4.9/2022/FM-pożyczka

trwa nabór 
4.10 Zeroemisyjny system energetyczny
Kogeneracja dla ciepłownictwa*

Julia Rochala-Wojciechowska
julia.rochala@nfosigw.gov.pl

transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
ciągły 2022-09-20 2023-12-15

30/NC/OA/4.10/2022/dotacja_FM
31/NC/OA/4.10/2022/pożyczka_FM

trwa nabór wniosków
4.11 Zeroemisyjny system energetyczny
Kogeneracja powiatowa*
Julia Rochala-Wojciechowska
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl
* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
ciągły 2022-12-15 2023-12-20

40/NC/OA/4.11/2022/dotacja_FM
41/NC/OA/4.11/2022/pożyczka_FM

nabór ogłoszony
4.13 Digitalizacja sieci ciepłowniczych

Julia Rochala-Wojciechowska
julia.rochala@nfosigw.gov.pl

transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
        Nabór planowany w IV kw. 2022  
4.15

Zeroemisyjny system energetyczny
Przemysł energochłonny – OZE*

Dawid Karasek
telefon: 22-45-90-328
przemysl.energochlonny@nfosigw.gov.pl

* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2022-11-25 2023-04-30 42/NC/OA/4.15/2022/I nabór_FM trwa nabór wniosków
4.16 Zeroemisyjny system energetyczny
Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej*
Dawid Karasek
telefon: 22-45-90-328
przemysl.energochlonny@nfosigw.gov.pl
* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2022-11-25 2023-04-30 43/NC/OA/4.16/2022/I nabór_FM trwa nabór wniosków
4.18 Zeroemisyjny system energetyczny
Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych
Przemysl.dlatransformacji@nfosigw.gov.pl  
konkurs 2022-10-24 2022-11-14 nabór ogłoszony nabór zakończony  
5.1 Dobra jakość powietrza
Czyste Powietrze
Nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ciągły 2018-09-19 2027-06-30
5.2 Dobra jakość powietrza
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż - na terenie województwa zachodniopomorskiego
Nabór wniosków prowadzi wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie
ciągły 2021-04-14 2022-01-31  8/NC/OA/5.2/2021/Część 1 i 2
 10/NC/OA/5.2/2021/Część 3
nabór zakończony

5.3
(2021)

Dobra jakość powietrza
Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż - na terenie Gminy Pszczyna
Nabór wniosków prowadzi wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach
ciągły 2021-04-16 2022-01-31 9/NC/OA/5.3/2021/Część 1 i 2
11/NC/OA/5.3/2021/Część 3
nabór zakończony
5.4

Dobra jakość powietrza
Ciepłe Mieszkanie


Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
22 45-90-158

Beneficjenci - wfośigw
ciągły 2022-07-15 2022-08-01   nabór zakończony
5.4

Dobra jakość powietrza
Ciepłe mieszkanie

Nabór wniosków dla gmin prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ciągły 2022-07-21 2023-12-29
5.8 Dobra jakość powietrza
Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus*
EPC@nfosigw.gov.pl Nabór fiszek -13.12.2021 r. – 31.03.2022 r.
Nabór wniosków -13.12.2021 r. – 28.02.2023 r.
ciągły 2021-12-13 2023-02-28 59/NC/OA/5.8/2021/EPC-FM trwa nabór wniosków

5.9
część 1

Polska Geotermia Plus
Część 1) Geotermia głęboka

Natalia Roguska
natalia.roguska@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48) 885 339 621

Krystian Przybylski
krystian.przybylski@nfosigw.gov.pl
telefon: (22) 45 90 687

transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2022-11-30 2023-06-30

44/NC/OA/5.9/2022/część 1_dotacja

45/NC/OA/5.9/2022/część 1_pożyczka
trwa nabór wniosków  
5.9
część 2

Polska Geotermia Plus
Część 2)  Wdrożenie geotermii niskotemperaturowej w gminach uzdrowiskowych – pilotaż na terenie gmin Krynica – Zdrój i Rabka - Zdrój

Natalia Roguska
natalia.roguska@nfosigw.gov.pl
telefon: (+48) 885 339 621

transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2022-09-29 2023-09-20 46/NC/OA/5.9/2022/część 2_pilotaż trwa nabór wniosków
5.10 Dobra jakość powietrza
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż - na terenie województwa dolnośląskiego
Nabór wniosków prowadzi wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu
ciągły 2021-10-11 2022-08-31 40/NC/OA/5.10/2021/Część 1 i 2
41/NC/OA/5.10/2021/Część 3
5.11 Dobra jakość powietrza
Moje Ciepło*
Rafał Kułak
mojecieplo@nfosigw.gov.pl  
* - program priorytetowy finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
ciągły 2022-04-29 2026-12-31 8/NC/OA/5.11/2022/Moje Ciepło 2022-2026 FM trwa nabór wniosków
6.1
(6.2/2021)
Zeroemisyjny transport
Mój elektryk
 - osoby fizyczne

mojelektryk@nfosigw.gov.pl

Infolinia: 22 45 90 800 informacje dotyczące programu Mój Elektryk – wybierz nr 4

 
ciągły 2021-07-12 2025-09-30  26/NC/OA/6.2/2021/Mój elektryk trwa nabór wniosków
6.1
(6.2/2021)
Zeroemisyjny transport
Mój elektryk - inne niż osoby fizyczne
mojelektryk@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2021-11-22 2025-09-30  45/NC/OA/62/Mój elektryk-inne niż osoby fizyczne trwa nabór wniosków
6.3
(6.4/2021)
Zeroemisyjny transport
Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2022-01-07 2022-03-31 67/NC/OA/6.4/2021/I-stacje ładow pow 22 kW inne niż ogólnodostępne nabór zakończony
6.3
(6.4/2021)
Zeroemisyjny transport
Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - 
budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW
infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2022-01-07 2022-03-31 68/NC/OA/6.4/2021/I-dotacja stacje ładowania 50-150 kW nabór zakończony
6.3
(6.4/2021)
Zeroemisyjny transport
Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW
infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl W związku z wyczerpaniem budżetu nabór wniosków został zakończony 21.01.2022
ciągły 2022-01-07 2022-03-31
2022-01-21
69/NC/OA/6.4/2021/I-dotacja stacje ładowania min 150 kW nabór zakończony
6.3
(6.4/2021)
Zeroemisyjny transport
Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru
infrastruktura.wodor@nfosigw.gov.pl  
konkurs 2022-01-07 2022-03-31 70/I/OA/6.4/2021/I-dotacja ogólnodostępne stacje wodoru nabór zakończony
6.3

Zeroemisyjny transport
Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru

infrastruktura.wodor@nfosigw.gov.pl  
konkurs 2022-11-01 2023-01-31  37/II/OA/6.3/2022/II nabór stacje wodoru trwa nabór wniosków
7.2 część 1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna
Dorota Starczewska
edukacja@nfosigw.gov.pl

Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11  66/PJB/EE/7.2/2021/I nabór wnioski na 2023  nabór zakończony
7.2 część 1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna
Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Dorota Starczewska, 

edukacja@nfosigw.gov.pl

Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki właściwego ds. klimatu
Wnioski muszą uzyskać pozytywną opinię ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia
Rodzaje przedsięwzięć: Kampanie informacyjno – edukacyjne
Tematyka: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne (w tym OZE), efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowania energią
- morska energetyka wiatrowa
lub
- biogaz/biometan

 

nabór ciągły 2022-05-05 2022-05-20 6/NC/EE/7.2/2022/cz.1 II nabór 2022 OZE/offshore/biogaz Nabór uniewazniony
7.2 część 1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna

Dorota Starczewska
  
edukacja@nfosigw.gov.pl

Rodzaje przedsięwzięć: Kampanie informacyjno – edukacyjne
 Tematyka: bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne (w tym OZE), efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowania energią
 - morska energetyka wiatrowa
 lub
 - biogaz/biometan

 
nabór ciągły 2022-07-27 2022-08-16 22/NC/EE/7.2/2022/III nabór 2022/OZE/wiatrowa/geotermalna/biogaz nabór zakończony
7.2 część 1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna    

Dorota Starczewska

edukacja@nfosigw.gov.p

Rodzaje przedsięwzięć: Kampanie informacyjno - edukacyjne
Beneficjent: organizacje pozarządowe NGO
Grupa docelowa: w szczególności osoby z niepełnosprawnościami i/lub wykluczone

 
ciągły 2022-09-01 2022-09-23
2022-09-26
26/NC/EE/7.2/2022/cz.1_IV nabór 2022 nie/wyk nabór zakończony
7.2 część 1 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Edukacja ekologiczna    
 

Dorota Starczewska

edukacja@nfosigw.gov.pl

Rodzaje przedsięwzięć: Programy aktywnej edukacji, Kampanie informacyjno-edukacyjne, Konferencje i seminaria, Szkolenia i warsztaty, Produkcja i/lub zakup pomocy dydaktycznych, Konkursy i imprezy, remont/modernizacja infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
Beneficjent: Parki Narodowe
konkurs III kwartał 2022 IV kwartał 2022  

nabór planowany

 

7.3
część 1
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
przyroda@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589

Przekazanie środków pjb.
UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11 71/PJB/OP/7.3/2021/cz.1-wnioski na 2023 nabór zakończony
7.3
część 1
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589
 
ciągły 2021-07-01 2023-06-30  20/NC/OP/7.3/2021/cz.1- PIERWOKUPY 2021-2023 trwa nabór wniosków
7.3
część 2
Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-589
 
        nabór planowany
7.4 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych

 
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 489
 
ciągły 2022-05-23 2022-12-16 11/NC/OA/7.4/2022 trwa nabór wniosków  
7.5 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 
Katarzyna Wojciechowska
 

edukacja@nfosigw.gov.pl
 
Rodzaje przedsięwzięć i tematyka: przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
nabór ciągły 20.06.2022 31.08.2022 nabór zakończony
7.6 Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska
Wsparcie rozwoju instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. klimatu, ministra właściwego ds. środowiska oraz ministra właściwego ds. energii
Wioleta Goździejewska
wioleta.gozdziejewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-949
 
ciągły 2022-11-07 2023-06-30 33/NC/UR/7.6/2022 trwa nabór wniosków  

8.1
część 1

(5.1/2020
część 1)

Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej i środowiskowej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

Nabór ogłoszony w 2019 r.

dotacja

ciągły 2019-05-08 2023-12-29 39/NC/NE/8.1/2021/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
8.1
część 1

Horyzontalne
Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej i środowiskowej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

Przekazanie środków pjb.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 31.01.2022 r. na 11.03.2022 r.

PJB 2022-01-03 2022-03-11  72/PJB/NE/8.1/2021/cz.1-wnioski na 2023  nabór zakończony
8.2.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę - Program Stop Smog

Szczegółowe informacje o naborze

Andrzej Pelc

andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl

tel.: 22 45 90 978

ciągły 2021-03-31 2024-12-31 4/NC/OA/8.2/2021/Stop Smog trwa nabór wniosków

8.3
część 1

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE

Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-966

DOTACJE / PJB
Nabór podstawowy/uzupełniający dla wniosków o współfinansowanie projektów (tradycyjnych i zintegrowanych) składanych
w ramach Programu LIFE (Nabór LIFE/KE 2021)/ Planowany okres trwania do: 30.12.2022.
ciągły 2021-09-01 2022-12-30 33/NC/UR/8.3/2021/Nabór LIFE 2021 podstawowy/uzupełniający-Dotacja trwa nabór wniosków

8.3
część 1

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE

Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-925
POŻYCZKI
ciągły 2022-01-31 2024-12-27 74/NC/UR/8.3/2021/cz.1 pożyczka LIFE trwa nabór wniosków
8.3
część 1

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE
Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027. (Inkubator wniosków LIFE)
Karolina Wądołowska
karolina.wadolowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-924
 
ciągły 2022-03-16 2022-07-29 4/NC/UR/8.3/2022/cz.1 Inkubator Wniosków LIFE 2022 trwa nabór wniosków

8.3
część 1

 

Horyzontalne
Współfinansowanie programu LIFE
Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-95-966

 

 
ciągły 2022-06-01 2023-12-29 12/NC/UR/8.3/2022/LIFE 2022 podstawowy/uzupełniający-dotacja trwa nabór   
8.4

Horyzontalne
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION

Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158
 
ciągły 2022.06.01 2022.10.31 15/NC/UR/8.4/2022/Region nabór zakończony
8.4

Horyzontalne
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION

Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

 
ciągły 2022.10.03 2022.11.30 32/NC/UR/8.4/2022/II nabór Region trwa nabór wniosków
8.5
część 1
(2021)
Horyzontalne
Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)
Część 1) Współpraca projektowa
Katarzyna Rutkowska-Newman
PCS@nfosigw.gov.pl

Wydłużono termin składania wnioskow z: 02.02.2022 na: 02.03.2022.

konkurs 2021-11-29 2022-03-02  58/I/OA/8.5/2021/PCS nabór zakończony
8.6 Horyzontalne
Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Anna Gondek - Garas
anna.gondek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-643
Wydłużono termin składania wnioskow z: 2022-06-30 na: 2023-03-31.
ciągły 2021-05-05 2023-03-31 13/NC/OA/8.6/2021/POIiŚ trwa nabór wniosków

8.8

(5.22/2020)

Horyzontalne
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Sylwia Makulec-Staszewska
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
tel. (+48 22) 45-90-877

Kontakt w sprawie naboru: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

Nabór ogłoszony w 2020 r.
ciągły 2020-04-03 2024-12-31 23/NC/UR/5.22/2020/NGO-FMG trwa nabór wniosków
8.9
część 1
Horyzontalne
Klimatyczne Uzdrowiska
Część 1) Adaptacja do zmian klimatu

Koordynator programu: Bartłomiej Maliszewski bartlomiej.maliszewski@nfosigw.gov.pl
tel: 724-700-843

 
ciągły 2021-07-15 2024-03-29  21/NC/NZ/8.9/2021/klimatyczne uzdrowiska cz.1-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
8.9
część 2
Horyzontalne
Klimatyczne Uzdrowiska
Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych

Osoba do kontaktu: Paweł Skrzywanek
pawel.skrzywanek@nfosigw.gov.pl,
tel. +48 794 600 025

Koordynator programu: Marta Wojtaniec marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl,
tel.: 22 45 95 961

 
ciągły 2021-07-15 2024-03-29  22/NC/OA/8.9/2021/klimatyczne uzdrowiska cz.2-DOTACJA trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowe
Typy projektów:
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii)

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430

Dawid Karasek
dawid.karasek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

 
konkurs 2021-03-31 2021-05-28 POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 nabór zakończony
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 - 2021
9.4.1.4 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie:  Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 08.01.2021 r. na 29.01.2021 r.

kolejna zmiana terminu zakończenia naboru z 29.01.2021 r. na 31.03.2021 r.

konkurs  2020-11-09 2021-03-31  64/I/FN/7.4/2020/pellet nabór zakończony
9.4.2.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)
Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.10.2020 r. na 31.12.2020 r.

kolejna zmiana terminu zakończenia naboru z 31.12.2020 r. na 31.03.2021 r.

konkurs 2020-07-01 2021-03-31  36/I/FN/7.4/2020/geotermoa nabór zakończony
{"register":{"columns":[]}}