W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

kierownik: Bożena Ludward

Do zadań sekcji należy:

a) organizowanie i nadzorowanie pracy w zakresie utrzymania w czystości oraz prawidłowego zabezpieczenia budynku i mienia Powiatowej Stacji Sanitarnej;

b) prawidłowe gospodarowanie inwentarzem, prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz sporządzanie protokołów kasacyjnych;

c) organizowanie bieżących napraw sprzętu, aparatury, instalacji gazowej, elektrycznej i ciśnieniowej;

d) prowadzenie zaopatrzenia w sprzęt, aparaturę i materiały potrzebne do sprawnej działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej;

e) pilnowanie bieżącej konserwacji sprzętu p/poż. oraz jego prawidłowego rozmieszczenia;

f) gospodarka odzieżą ochronną i roboczą w oparciu o kartoteki osobowe pracowników, prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

g) uczestniczenie w przeglądach okresowych stanowisk i warunków pracy;

h) prowadzenie wszelkich czynności związanych z przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

i) prowadzenie teczek osobowych, przygotowywanie umów o pracę i ich zmiana, opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych, ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników;

j) kompletowanie dokumentacji w sprawie rent i emerytur;

k) prowadzenie spraw socjalnych;

l) prowadzenie całości spraw związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt;

m) prowadzenie innych spraw organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarnej.

Sekcja Ekonomiczna

Alicja Żuberek

Do zadań stanowiska należy:

a) sporządzanie planu budżetowo-finansowego;

b) prowadzenie księgowości budżetowej;

c) prowadzenie księgowości materiałowej, ewidencji środków trwałych

i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątku Powiatowej Stacji Sanitarnej;

d) sporządzanie listy płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

e) dokonywanie regulacji finansowych;

f) prowadzenie rozliczeń gotówkowych;

g) windykacja należności budżetowych;

h) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

i) sporządzanie innych sprawozdań statystycznych.

{"register":{"columns":[]}}