W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

st. asystent - Zbigniew Kołodziejski

Do zadan stanowiska należy:

a) realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowe - wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

b) współdziałanie w pracach mających na celu zapewnienie prawidłowego żywienia i dożywiania dzieci i młodzieży;

c) współdziałanie w zakresie wychowania zdrowotnego i szerzenia oświaty zdrowotnej w zakładach stałych i placówkach sezonowych;

d) współdziałanie na odcinku higienizacji procesu nauczania;

e) współpraca z pionem oświaty oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

f) prowadzenie spraw związanych z akcją wczasów letnich i zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży, nadzór nad czynnymi placówkami;

g) objęcie szczególnym nadzorem zakładów nauczania i wychowania ocenianych jako złe i konsekwentne dążenie do naprawy ich stanu;

h) opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności sekcji;

i) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne instytucje;

j) załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt

tel. 75-649-61-50

{"register":{"columns":[]}}