W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Komunalnej

st. asystent  - Beata Fiedorowicz
asystent  - Joanna Sandecka-Rubaszko
mł. asystent - Magdalena Mazan
mł. asystent  - Agata Szuszkiewicz

 

Do zadań sekcji należy:

a) kontrola przestrzegania przepisów prawnych dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza emisji   zanieczyszczeń   powietrza atmosferycznego,  wód   powierzchniowych wykorzystywanych do celów komunalnych oraz wody do spożycia,

b) organizacja poboru próbek wody do spożycia, wód powierzchniowych, wody z basenów i kąpielisk oraz z gleby;

c) kontrola przestrzegania wymogów higienicznych w obiektach użyteczności publicznej, miejscach zbiorowego wypoczynku i rekreacji, w obiektach i środkach komunikacji publicznej i w obrębie budynków mieszkalnych;

d) nadzór sanitarny nad ekshumacją i przewozem zwłok;

e) podejmowanie działań przeciwepidemicznych w okresie zagrożenia powodziowego i epidemii;

f) współdziałanie z jednostkami nadrzędnymi oraz jednostkami administracji samorządowej w zakresie działań zmierzających dopoprawy stanu sanitarnego powiatu;

g) udział w naradach, konferencjach i sesjach - w sprawach istotnych dla powiatu - organizowanych przez organizacje nadrzędne, władze administracyjne, samorządowe i inne instytucje;

h) nadzór nad urządzeniami wodociągowymi na terenie powiatu;

i) prowadzenie monitoringu wody służącej do spożycia oraz powietrza atmosferycznego;

j) udział w działalności oświatowej i promocji zdrowia;

k) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez WSSE;

l) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz interwencji mieszkańców w sprawach zagrożeń zdrowotnych;

m) opracowywanie planów pracy oraz obowiązującej sprawozdawczości.

Kontakt

tel. 75-646-40-47

{"register":{"columns":[]}}