W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Higieny Pracy

st. asystent - Gabriela Gołąb

Do zadań sekcji należy:

a) realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego higieny pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym;

b) nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy, kontrola przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy;

c) prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

d) ocena zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy;

e) nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

f) nadzór nad ewidencją, obrotem i magazynowaniem środków ochrony roślin;

g) sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi;

h) rozpatrywanie wpływających wniosków dotyczących nadzoru bieżącego;

 i) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne

instytucje;

 j) współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Kontakt

tel. 75-646-66-98

 

{"register":{"columns":[]}}