W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu określa statut nadany w drodze zarządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r.  w sprawie nadania  statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia  (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2002 r. Nr 10 poz. 54 z późniejszymi zmianami) oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu zatwierdzony w dniu 1 kwietnia 2004r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 maja 2004r.

        W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Sekcja Higieny Komunalnej;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.

        Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu.

{"register":{"columns":[]}}