W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Epidemiologii

Kierownik - Maria Mieszczak
asystent - Małgorzata Męczywór
mł. asystent - Aleksandra Medwecka

Do zadań oddziału należy:

a) realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie  kontroli i nadzoru sanitarnego w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;

b) dokonywanie ocen i analiz epidemicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

c) kompleksowa działalność profilaktyczna i przeciwepidemiczna wybranych chorób zakaźnych w środowisku zagrożenia;

d) gromadzenie i analiza materiałów dotyczących zagadnień epidemiologicznych oraz opracowywanie wniosków;

e) rejestracja oraz opracowywanie ogniska zakażeń szpitalnych;

f) organizacja, kontrola i nadzór nad pełną realizacją szczepień ochronnych w oparciu o kalendarz szczepień;

 g) realizacja programu sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej poprzez organizację i koordynację nadzoru;

 h) prowadzenie ewidencji i objęcie systematyczną kontrolą wszystkich urządzeń sterylizujących oraz komór dezynfekcyjnych przy

użyciu testów mikrobiologicznych;

 i) kontrola prawidłowości sporządzania roztworów dezynfekcyjnych;

 j) nadzór nad prawidłowością wykonywania zabiegów DDD przez zakłady wykonujące te zabiegi;

k) dokonywanie analiz i ocen epidemicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

I) udział w dochodzeniach przeprowadzonych w niektórych indywidualnych i zbiorowych przypadkach zatruć;

m) przekazywanie do WSSE we Wrocławiu informacji o zwiększonej liczbie zachorowań 
na choroby zakaźne;

n) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitamo-Epidemiologiczną oraz inne instytucje;

o) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności działu.

Kontakt

tel. 75-646-40-46

 

{"register":{"columns":[]}}