W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje PSSE w Słupcy

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr skarg i wniosków
2. Rejestr zarzadzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE
2. Rejestr  decyzji
3. Rejestr postanowień
4. Rejestr upoważnień
5. Rejestr nałożonych mandatów karnych poszczególnych Stanowisk Pracy Oddziału Nadzoru (HŻ, EP, HP, HK, HD)
6. Rejestr protokołów z kontroli poszczególnych Stanowisk Pracy Oddziału Nadzoru (HŻ, EP, HP, HK, HD, NS)
7. Rejestr interwencji poszczególnych Stanowisk Pracy Oddziału Nadzoru (HŻ, EP, HP, HK, HD)
8. Wykaz nadzorowanych obiektów w powiecie słupeckim
9. Spisy nadzorowanych obiektów poszczególnych Stanowisk Pracy Oddziału Nadzoru (HK,HD,HP,HŻ)
10. Harmonogram nadzoru nad obiektami PSSE w Słupcy
11.Rejestr nosicieli chorób zakaźnych
12. Rejestr zgonów z powodu choroby zakaźnej
13. Rejestr dodatnich wyników laboratoryjnych
14. Powiatowy Rejestr Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych
15. Wykaz osób uchylających się od szczepień
16. Rejestr zleceń na badania wody
17. Rejestr protokołów na zlecenie badania wody
18. Rejestr wydanych zezwoleń na ekshumację
19. Wykaz przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę , urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody
20. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
21. Rejestr parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
22. Rejestr protokołów poboru próbek – Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
23. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
24. Rejestr pobranych próbek - Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
25. Ewidencja ekspertyz wydanych na grzyby
26. Rejestr zgłoszonych chorób zawodowych
27. Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych
28. Rejestr alfabetyczny decyzji w sprawie chorób zawodowych (pozytywnych i negatywnych)
29. Ewidencja zasobu zakładowej składnicy akt (spisy zdawczo – odbiorcze, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych).


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy posiada archiwum zakładowe.
Dokumentacja wytworzona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy podlega archiwizacji zgodnie z Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Korzystanie z zasobów archiwalnych reguluje w/w Instrukcja.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 11:00 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestry, ewidencje, archiwa 1.0 18.10.2021 11:00 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}