W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy przy ul. Kościuszki 9 w poniedziałki od godz. 11:00 - 12:00 w piątki od godz. 15:00 - 16:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w pokoju nr 6, I piętro na Stanowisku do Spraw Organizacji i Statystyki w czasie pracy PSSE tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
  • adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy i ich pracowników mogą być wnoszone:

  • pisemnie - przesyłając pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca;
  • pocztą elektroniczną na adres: psse.slupca@pis.gov.pl lub sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl
  • za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) . Aby móc złożyć skargę lub wniosek za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
  • ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrektora PSSE w Słupcy, ul. Kościuszki 9, pok. 6 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 -15:00
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 13:04 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 15.09.2022 09:38 Małgorzata Pluta
Skargi i wnioski 3.0 05.09.2022 14:02 Małgorzata Pluta
Skargi i wnioski 2.0 14.06.2022 13:30 Janusz Tomczak
Skargi i wnioski 1.0 18.10.2021 13:04 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}