W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

05.10.2020

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu z siedzibą  przy ul. Szosa Bydgoska 1,    87-100 Toruń, e-mail psse.torun@pis.gov.pl,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan  skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej:  IODO@torun.psse.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych przepisów prawa, w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  a)      dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

  b)      sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

  c)      usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

  d)     ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

  e)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe,

  f)       prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej,  chyba  że taki wymóg będzie wynikać z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.12.2021 08:11 Marcin Leśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
dyrektor, Ewa Nowak - Wąsicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 29.12.2021 08:11 Marcin Leśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}