W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana została, by chronić zdrowie ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska oraz, by zapobiegać powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Działalność i zadania

Zadanie swoje Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje przez:

1. Sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higiena procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych, a także na prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

3. Prowadzenie badań laboratoryjnych wspierających sprawowanie nadzoru sanitarnego bieżącego i zapobiegawczego dla potrzeb stacji sanitarnych na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Państwowa Inspekcja Sanitarna kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 226).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie toruńskim grodzkim (m. Toruń) i powiecie toruńskim ziemskim (m. Chełmża oraz gminy: Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka). W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Toruniu jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 000000023985


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 1. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)
 3. Ustawy o finansach publicznych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.02.2022 12:57 Marcin Leśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Joanna Biowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 6.0 14.02.2023 11:26 Marcin Leśny
Podstawowe informacje 5.0 14.02.2023 10:56 Marcin Leśny
Podstawowe informacje 4.0 14.02.2023 10:05 Marcin Leśny
Podstawowe informacje 3.0 14.02.2023 10:04 Marcin Leśny
Podstawowe informacje 2.0 22.06.2022 12:54 Marcin Leśny
Podstawowe informacje 1.0 21.02.2022 12:57 Marcin Leśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}