W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oferty pracy

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – specjalista w dziedzinie angiologii – Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie angiologii na Oddział Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii w Katowicach.

 

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Położna Środowiskowa - POZ w Częstochowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Położną Środowiskową do Poradni POZ
w Częstochowie.

 

 

Położna POZ to położna, która:

- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

- posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

 

 Położną POZ jest także położna, która:

- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej udzielająca świadczeń zdrowotnych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

 

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Lekarz specjalista – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - Repty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni lekarza specjalistę na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – Repty.

Wymagania:
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Fizjoterapeuta specjalista – Zakład Fizjoterapii i Wodolecznictwa - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni fizjoterapeutę specjalistę  w Zakładzie Fizjoterapii i Wodolecznictwa.

Wymagania:
fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub fizjoterapeuta posiadający dyplom, świadectwo, lub inny dokument, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b i c tej ustawy, potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Lekarz pecjalista – Zakład Fizjoterapii i Wodolecznictwa - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni lekarza specjalistę  w Zakładzie Fizjoterapii i Wodolecznictwa.

Wymagania:
- lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji   ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej
  i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny   fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu   lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej
  i balneoklimatologii, lub 
- lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub
- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,   lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,   lub lekarz specjalista reumatologii.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Pracownik Działu Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni pracownika do Działu Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej w Katowicach.

Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie;
- doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, w tym min. 3 letnie doświadczenie w pracy w Dziale Kontraktowania;
- doświadczenie w kontraktowaniu umów NFZ;
- biegła znajomość pakietów MS Office;
- obsługa Portalu Świadczeniodawcy;
- nadzór nad konkursami ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
- koordynacja i realizacja wymagań wynikających z postanowień zawartych w umowach NFZ;
- przygotowywanie i dystrybucja ofert, materiałów ofertowych do konkursu na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych – kontraktowanie z NFZ;
- obsługa Portalu Świadczeniodawcy w zakresie danych o zatrudnionym personelu medycznym, grupach zawodowych, specjalności personelu medycznego, danych o pracy personelu w komórkach organizacyjnych oraz sprzętu;
- współpraca z NFZ (umowy, wnioski itp.);
- współpraca z innymi komórkami Szpitala.
 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Położna Środowiskowa – POZ - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę do Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach.

Położna POZ to położna, która:
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
- odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
- odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
- posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa
 

Położną POZ jest także położna, która:
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, 
środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka Środowiskowa – POZ - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę do Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach.

 

Pielęgniarką Środowiskowa POZ:

 1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego albo
 2. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (specjalistka) – Poradnia Zdrowia Psychicznego - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę
do Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach.

- pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Laryngologiczna - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Laryngologicznej w Katowicach:

- lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo 

- lekarza ze specjalizacją  I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii, albo 

- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii."

Kontakt: 
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej 
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (bez specjalizacji) – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę (bez specjalizacji) na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Katowicach.

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Lekarz Systemu – Zespół Ratownictwa Medycznego, Zabezpieczeń Medycznych SOP - Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza Systemu w Zespół Ratownictwa Medycznego, Zabezpieczeń Medycznych SOP - Katowice:

- lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo 
- lekarza po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub 
- lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii
i traumatologii lub pediatrii, lub 
- lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Psycholog Kliniczny - Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – Częstochowa

- specjalista psychologii klinicznej, lub psycholog kliniczny


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (specjalistka) – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych - REPTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę  do POZ w Katowicach.
- pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka – POZ Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę
do POZ w Katowicach.

 

1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę

2. Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego,

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego,

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego,

opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki

długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Superwizor Psychoterapii – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Superwizora Psychoterapii 
na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa:


- superwizor psychoterapii osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (po kursie) – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa.

Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa:


- pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego -

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (bez specjalizacji) – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę (bez specjalizacji) na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Psychoterapeuta (osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty) – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Psychoterapeutę na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Częstochowa:

- lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub specjalista psychologii klinicznej, lub psycholog kliniczny


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Psychoterapeuta lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Repty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Psychoterapeutę lub osobę ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Repty.


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka (bez specjalizacji) – Oddział Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę (bez specjalizacji) na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii wraz z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Angiologii w Katowicach.


Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Chirurgiczna Częstochowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Chirurgicznej Częstochowa

- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo 
- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo 
- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo 
- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz 
- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie Chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej 
 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Ortopedyczna Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Ortopedycznej w Katowicach:

- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu  ruchu albo 
- lekarz ze specjalizacją  I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo 
- lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 
- lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii, lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej lub specjalista  w dziedzinie chirurgii ogólnej  z co najmniej  5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 347
 

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarki (SPECJALISTKA)– Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach:

 

- pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

lub

- pielęgniarki w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

lub

- pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

lub

- pielęgniarki w trakcie kursu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

 

 

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Portier – Szpital SP ZOZ MSWiA w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni pracownika:
 

na stanowisku: PORTIER

 

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad terenem obiektu,
 • ewidencja oraz prawidłowa gospodarka kluczami obiektu,
 • kontrola wjeżdżających oraz wyjeżdżających pojazdów,

Wymagania:

 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • 12-sto godzinny system pracy (praca od poniedziałku do niedzieli),
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • wynagrodzenie do uzgodnienia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2   Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iodo@zozmswia.katowice.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
 4. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Za zgodą kandydatów w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie drugiej zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul. Głowackiego 10 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
 

Ogłoszenie o pracę – Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni w Sekcji Zarządzania Majątkiem i Inwestycji pracownika:

na stanowisku: Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie bieżącej konserwacji, napraw oraz przeglądów technicznych aparatury
  i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem,
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem,
 • Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych prac, bieżących potrzebach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą ze sprzętem i aparaturą medyczną.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • wynagrodzenie do uzgodnienia (zależne od doświadczenia)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2   Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: iodo@zozmswia.katowice.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
 4. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i/lub a) RODO.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Za zgodą kandydatów w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach przy ul: Głowackiego 10 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Okulistyczna w Częstochowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Okulistycznej w Częstochowie

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Laryngologiczna w Częstochowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Laryngologicznej w Częstochowie

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Neurologiczna w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza w Poradni Neurologicznej w Katowicach.

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Lekarz specjalista psychiatrii – Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Lekarza specjalistę psychiatrii w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia Neurologiczna w Częstochowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni w Poradni Neurologicznej w Częstochowie lekarza:

– specjalistę w dziedzinie neurologii lub

– lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii lub

– lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii.

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Lekarz – Poradnia dla dzieci w Częstochowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni w Poradni dla dzieci w Częstochowie lekarza:

– ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub

– specjalistę w dziedzinie pediatrii.

 

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Psychoterapeuta – Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Psychoterapeutę
 w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Katowicach

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – REPTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w REPTACH

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka ze specjalizacją pielęgniarstwa nefrologicznego/internistycznego – Oddział Nefrologii i Endokrynologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zatrudni Pielęgniarkę
ze specjalizacją pielęgniarstwa nefrologicznego/internistycznego w Oddziale Nefrologii
i Endokrynologii

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

Ogłoszenie o pracę – Poradnia Dermatologiczna w Katowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA zatrudni w Poradni Dermatologicznej w Katowicach:

 

 • lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo
 • lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii albo
 • lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

 

Kontakt:
Dział Nadzoru, Analizy i Statystyki Medycznej
tel. (32) 78 27 344 lub (32) 78 27 302

{"register":{"columns":[]}}