W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Teleporady, e-recepta i e-skierowanie

Teleporady

 1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad:

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są z wykorzystaniem systemu łączności telefonicznej.

  Informowanie pacjenta w zakresie organizacji teleporady następuje w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej pod adresem: https://zozmswia.katowice.pl/, a także na żądanie pacjenta telefonicznie.

 2. Sposób ustalenia terminu teleporady:

  Ustalenie dnia oraz godziny teleporady odbywa się w rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej pod następującymi numerami telefonów:

  1. POZ Katowice: (32) 78 27 370
  2. POZ Częstochowa: 885 906 909 lub 478 581 999
  3. POZ Bielsko – Biała: (33)

  Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji podczas rejestracji pacjenta do lekarza lub pielęgniarki. Teleporady realizowane są na bieżąco.

 3. Sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

  Celem realizacji teleporady osoba udzielająca świadczenia nawiązuje, w ustalonym podczas rejestracji terminie, kontakt telefoniczny z pacjentem pod wskazanym przez pacjenta numerem telefonu.

  Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów łączności, a także ustala aktualny adres zamieszkania pacjenta.

  Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem  systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem

  Brak możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, po podjęciu co najmniej trzech prób w odstępie nie krótszym niż 5 minut, skutkuje anulowaniem teleporady. Próby zrealizowania kontaktu z pacjentem odnotowywane są w dokumentacji pacjenta.

 5. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.

  W przypadku, kiedy z uwagi na stan zdrowia pacjenta udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady  pacjent ma  możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką/położną. Powyższa okoliczność powinna być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Ewentualną wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny,
  na podstawie którego lekarz podejmie decyzję o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
  w poradni lub też w formie teleporady.

  Podczas wywiadu telefonicznego lekarz dokonuje m.in. następującej oceny:

  1. Czy pacjent nie jest zakażony koronawirusem?
  2. Czy problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni?
  3. Czy nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia?

  W przypadku, kiedy lekarz podejmie decyzję o konieczności udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego w poradni wówczas należy ustalić dzień oraz godzinę wizyty, celem zminimalizowania liczby pacjentów przebywających w poczekalni. Przed wejściem do gabinetu pacjent powinien mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub innym środkiem ochrony indywidualnej, odkażone dłonie oraz zmierzoną temperaturę ciała.

Materiały

Teleporady
Teleporady.pdf 0.57MB

e-Recepta

 

Instrukcja realizacji e-recepty

 

W przypadku braku możliwości poinformowania pacjenta o 4 – cyfrowym kodzie e-recepty za pomocą sms-a informacja tak może być przekazana przez personel medyczny Szpitala w formie rozmowy telefonicznej z pacjentem.

 

 

e-Skierowanie

Instrukcja o sposobie realizacji
e-skierowania

e-Skierowanie możesz otrzymać w postaci:

 • SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 • e-maila z pdf-em
 • wydruku informacyjnego e-skierowania.

 

Instrukcja e-Skierowanie

W przypadku braku możliwości poinformowania pacjenta o 4 – cyfrowym kodzie e-recepty za pomocą sms-a informacja tak może być przekazana przez personel medyczny Szpitala w formie rozmowy telefonicznej z pacjentem.

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu lub adres e-mailowy.

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Na czas epidemii zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane i od razu weryfikowane
w systemie w ramach teleporady przez uprawnionego pracownika opieki zdrowotnej.

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych w ramach określonych limitów.

W związku z epidemią koronawirusa uprawniony pracownik opieki zdrowotnej może wystawić zlecenie na wyrób medyczny w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz
z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub
w aptece, które mają umowę z NFZ.

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych
lub obrazowych

Zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych pacjent otrzymuje w formie papierowej, natomiast skierowanie do Pracowni Diagnostyki Obrazowej wystawiane jest w formie elektronicznej oraz papierowej.

Instrukcja o sposobie założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Aby korzystać z IKP należy wejść na stronę pacjent.gov.pl i zalogować się. Nie trzeba rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebny jest elektroniczny podpis.

Można wybrać jeden z kilku sposobów logowania się:

– profil zaufany — to bezpłatny, elektroniczny podpis, dzięki któremu można załatwić urzędowe sprawy online. Bez wychodzenia z domu można załatwić profil zaufany, jeśli jesteś klientem bankowości elektronicznej PKO Bank Polski SA, PKO SA, Santander, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz platformy Envelo.

W przypadku posiadania już profilu zaufanego, system da możliwość zalogowania się za pomocą banku lub innego dostawcy PZ

– e-dowód — to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Logowanie następuje za pomocą czytnika. Na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu jest instrukcja, jak to zrobić

– za pomocą konta bankowego lub konta w banku spółdzielczym.

Dzięki IKP można:

 1. otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy podać swój numer telefonu lub adres e-mail
 2. wykupić leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 3. udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 4. mieć dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 5. odebrać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 6. odebrać e-skierowanie
 7. złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 8. zmienić lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 9. sprawdzić wynik testu na koronawirusa

dowiedzieć się, do kiedy prawdopodobnie należy przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od stanu zdrowia pacjenta).

{"register":{"columns":[]}}