W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

 

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Dotacja celowa w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

„Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”

 

Wartość dofinansowania: 9 750 584,25 zł

Całkowita wartość: 15 000 000,00 zł 

 

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach poprzez rozbudowę szpitala i poprawę infrastruktury sprzętowej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Celem szczegółowym jest obniżenie poziomu śmiertelności osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia poprzez dostosowanie systemu ratownictwa medycznego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach do panujących wymogów prawa polskiego.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektu szpitala na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz zakupem wyposażenia medycznego i pozostałego. SOR będzie spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

{"register":{"columns":[]}}