W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązuje się, zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 1. Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-23

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Koordynatora ds. dostępności cyfrowej - Rafała Sadowskiego, mailowo dostepnosc_cyfrowa@arimr.gov.pl lub telefonicznie +48 22 595 06 11 w godzinach pracy infoliniiW przypadku kontaktu osoby z niepełnosprawnościami na powyższy numer należy zaznaczyć, że problematyka rozmowy dotyczy dostępności cyfrowej. Zgłoszenia związane z awariami lub błędnym działaniem aplikacji ARIMR należy zgłaszać na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl lub pod numer telefonu 22-595-02-50.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adresu podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:

 • pisemnie na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15) przy al. J. Ch. Szucha 14.
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl .
 • poprzez system ePUAP
 • faksem pod nr +48 22 695 82 04.
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Deklaracja dostępności architektonicznej Centrali ARiMR

Biura i Departamenty Centrali ARiMR mieszczą się przy ul. Poleczki 33 i 35, 02-822 Warszawa w budynkach Vienna (Poleczki 33) i Amsterdam (Poleczki 35) kompleksu biurowo-usługowego Poleczki Park

W budynku Vienna mieszczą się biura oraz departamenty:

Biura Prezesa, Biura Prasowego, Departamentu Administracyjno-Gospodarczego, Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Departamentu Audytu Wewnętrznego, Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Działań Inwestycyjnych, Departamentu Działań Premiowych, Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt, Departamentu Finansowego, Departamentu Grup i Organizacji Producentów, Departamentu Zarządzania Informatyką, Departamentu Kontroli Wewnętrznej, Departamentu Księgowości, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Pomocy Technicznej, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, Departamentu Rynków Rolnych, Departamentu Wsparcia Krajowego, Departamentu Wsparcia Rybactwa, Departamentu Zarządzania Należnościami, Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Biura i departamenty ARiMR mieszczą się na piętrach: 0A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Osmańskiej, Poleczki, Hołubcowej, Tyrolskiej.

Przejście dla pieszych przy ul. Poleczki posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody, szlabany.

Przejście dla pieszych przy ul. Osmańskiej posiada sygnalizację świetlną. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody.

Przejścia dla pieszych przy ul. Hołubcowej i Tyrolskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody lub stopnie.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch linii shuttle bus oraz 4 linii komunikacji miejskiej.

Warszawski Transport Publiczny

 • OSMAŃSKA 03 (kierunek Osmańska DHL 165, 328), przystanek w odległości ok. 400 m.
 • OSMAŃSKA 01 (kierunek Hołubcowa 148, 165, 328), przystanek w odległości ok. 150 m.
 • HOŁUBCOWA 01 (kierunek Poloneza 148, 165, 331), przystanek w odległości ok. 150 m.
 • HOŁUBCOWA 02 (kierunek Kłobucka 148, 165, 331), przystanek w odległości ok. 150 m.

Shuttle Bus – Poleczki Park

 • Przystanek przy ul. Tyrolskiej (kierunek Lotnisko Chopina Terminal Autokarowy stanowisko nr 14)
 • Przystanek przy ul. Tyrolskiej (kierunek Metro Imielin Przystanek ZTM Metro Imielin 02)

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym Poleczki Park przy ulicy Tyrolskiej (wjazd przez szlaban po pobraniu biletu – postój 1h gratis).

Dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej pozostałe miejsca parkingowe Poleczki Park wzdłuż ul. Tyrolskiej zostały podzielone na strefy i oznaczone dla gości, motocyklistów, kurierów oraz taksówek.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Poleczki

Wejście do biurowca ARiMR od strony ul. Poleczki

Wejście od ul. Tyrolskiej

Wejście do biurowca ARiMR od strony ul. Tyrolskiej

Wejścia do budynku są na poziomie chodnika: jedno wejście od strony ul. Poleczki, jedno wejście od strony ul. Tyrolskiej. Bezpośrednio obok drzwi obrotowych od strony ul. Poleczki, jak również ul. Tyrolskiej znajdują się automatyczne drzwi wejściowe jednoskrzydłowe uruchamiane przyciskiem na słupku dla osób poruszających na wózku.

Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich jest możliwe jedynie przez pracowników budynku.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku przez pracowników recepcji budynku Vienna oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni ARiMR, zlokalizowanej na parterze budynku w części A (biuro podawcze, pomieszczenia do spotkań z beneficjentami, sale konferencyjne).
W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest wyznaczony asystent dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, dostęp możliwy po zwolnieniu bramki kontroli dostępu przez ochronę budynku – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Sale konferencyjne

W budynku na parterze znajdują się trzy sale konferencyjne do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny lub bezpośrednio z sal konferencyjnych.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

Budynek Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, budynek Amsterdam kompleksu biurowo-usługowego Poleczki Park.

W budynku Amsterdam mieszczą się departamenty:

Departament Działań Delegowanych i Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych.
Departamenty ARiMR mieszczą się na piętrze 1.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów w zakresie merytorycznym komórek organizacyjnych zlokalizowanych z budynku Amsterdam przy ul. Poleczki 35 odbywa się w budynku Vienna przy ul. Poleczki 33.
Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Vienna przy ul. Poleczki 33 dostępne powyżej.

Aplikacje mobilne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada aplikacje mobilne:

 • Mobilna ARiMR - aplikacja jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (deklaracja dostępności Aplikacji)
{"register":{"columns":[]}}