W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Logo PROW 2014 - 2020

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19

2

 

1

 

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - przejdź do portalu MRiRW

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Działanie 1 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych: termin na składanie ofert został wydłużony do 28 września 2021 roku do godziny 11.00.

Działanie 2 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców: termin na składanie ofert został wydłużony do 30 września 2021 roku

Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości nabór wniosków

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszary A - D

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - wnioski można składać od 28 września do 26 listopada 2021 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 11 marca do 31 grudnia 2021 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: nabór wniosków 20 października - 30 listopada 2021 r.

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

Działanie 14 Dobrostan zwierząt

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017 - 2018:

Materiały

Publikacja w języku polskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_polski.pdf 0.91MB
Publikacja w języku angielskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_ang.pdf 0.91MB

Archiwalne informacje

Materiały

Broszura MRiRW o wsparciu z PROW 2014-2020 - 27.01.2015r.
PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12.12.2014r.
PROW na lata 2014 - 2020 -12.12.2014r. - w skrócie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Prasowe
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 23.0 24.09.2021 07:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 22.0 24.09.2021 07:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 21.0 23.09.2021 15:07 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 20.0 23.09.2021 15:06 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 19.0 21.09.2021 17:23 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 18.0 21.09.2021 17:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 17.0 20.09.2021 09:24 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 16.0 17.09.2021 09:22 Olszewska-Sagun Bożena DGiOP
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 15.0 17.09.2021 08:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 14.0 16.09.2021 14:41 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 13.0 16.09.2021 14:21 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 12.0 15.09.2021 07:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 11.0 15.09.2021 07:22 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 10.0 14.09.2021 13:52 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 9.0 14.09.2021 13:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 8.0 10.09.2021 10:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 7.0 08.09.2021 15:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 6.0 03.09.2021 10:24 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 5.0 02.09.2021 10:17 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 4.0 01.09.2021 18:21 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 3.0 31.08.2021 16:06 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 2.0 31.08.2021 13:37 Piskorski Mateusz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 1.0 27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP