W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Logo PROW 2014 - 2020

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19

Informacja o możliwości ubiegania się o czasowe zawieszenie zobowiązania dotyczącego prowadzenia produkcji trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF

2

 

1

 

 

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - przejdź do portalu MRiRW

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Działanie 1 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętnościSkładanie ofert do 14.12.2022 r. do godziny 11.00 w zakresie tematów: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne oraz Nowoczesne technologie uprawy zbóż

Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Działanie 2 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców 

Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości nabór wniosków

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszary A - D

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Poddziałanie 4.3.1 Zarządzanie zasobami wodnymi

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór od 17 listopada 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

Działanie 14 Dobrostan zwierząt

Działanie 16 Współpraca

Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt - nabór od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r.

Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Wniosek Beneficjenta o wyprzedzające finansowanie dla działań M01 i M02  objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017 - 2018:

Materiały

Publikacja w języku polskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_polski.pdf 0.91MB
Publikacja w języku angielskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_ang.pdf 0.91MB

Archiwalne informacje

Materiały

Broszura MRiRW o wsparciu z PROW 2014-2020 - 27.01.2015r.
PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12.12.2014r.
PROW na lata 2014 - 2020 -12.12.2014r. - w skrócie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Prasowe
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 157.0 24.11.2022 11:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 156.0 23.11.2022 14:42 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 155.0 23.11.2022 14:33 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 154.0 16.11.2022 10:39 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 153.0 16.11.2022 09:29 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 152.0 16.11.2022 07:53 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 151.0 10.11.2022 12:03 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 150.0 31.10.2022 14:55 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 149.0 22.10.2022 00:11 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 148.0 17.10.2022 09:40 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 147.0 15.09.2022 14:58 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 146.0 15.09.2022 14:48 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 145.0 15.09.2022 14:36 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 144.0 15.09.2022 13:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 143.0 15.09.2022 13:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 142.0 12.09.2022 10:53 Biesiadowski-Salamon Piotr DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 141.0 12.09.2022 10:47 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 140.0 05.09.2022 09:30 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 139.0 03.08.2022 10:35 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 138.0 03.08.2022 10:33 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 137.0 03.08.2022 10:30 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 136.0 02.08.2022 13:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 135.0 01.08.2022 17:00 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 134.0 01.08.2022 16:59 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 133.0 29.07.2022 11:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 132.0 15.07.2022 12:53 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 131.0 12.07.2022 12:15 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 130.0 05.07.2022 12:16 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 129.0 29.06.2022 10:57 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 128.0 28.06.2022 11:14 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 127.0 17.06.2022 15:27 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 126.0 08.06.2022 11:25 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 125.0 02.06.2022 09:11 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 124.0 01.06.2022 09:35 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 123.0 30.05.2022 15:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 122.0 24.05.2022 11:01 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 121.0 23.05.2022 15:20 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 120.0 23.05.2022 13:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 119.0 18.05.2022 09:18 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 118.0 17.05.2022 11:47 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 117.0 17.05.2022 10:10 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 116.0 17.05.2022 10:08 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 115.0 17.05.2022 10:00 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 114.0 13.05.2022 15:45 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 113.0 12.05.2022 17:22 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 112.0 06.05.2022 12:01 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 111.0 02.05.2022 08:47 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 110.0 19.04.2022 11:34 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 109.0 15.04.2022 12:29 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 108.0 13.04.2022 08:05 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 107.0 13.04.2022 07:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 106.0 01.04.2022 10:50 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 105.0 01.04.2022 10:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 104.0 01.04.2022 09:28 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 103.0 31.03.2022 16:07 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 102.0 25.03.2022 10:08 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 101.0 24.03.2022 14:46 Szynkiewicz Elwira DPB
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 100.0 18.03.2022 09:18 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 99.0 17.03.2022 08:58 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 98.0 16.03.2022 18:04 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 97.0 09.03.2022 12:28 Dyrda Klaudia DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 96.0 09.03.2022 11:34 Dyrda Klaudia DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 95.0 24.02.2022 18:39 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 94.0 23.02.2022 11:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 93.0 23.02.2022 11:09 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 92.0 23.02.2022 11:09 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 91.0 14.02.2022 11:11 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 90.0 11.02.2022 15:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 89.0 10.02.2022 09:17 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 88.0 10.02.2022 08:56 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 87.0 10.02.2022 08:47 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 86.0 01.02.2022 08:15 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 85.0 31.01.2022 09:52 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 84.0 17.01.2022 12:17 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 83.0 17.01.2022 11:20 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 82.0 17.01.2022 11:19 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 81.0 17.01.2022 11:16 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 80.0 17.01.2022 11:12 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 79.0 10.01.2022 08:15 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 78.0 03.01.2022 09:45 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 77.0 03.01.2022 09:36 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 76.0 03.01.2022 09:11 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 75.0 30.12.2021 09:27 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 74.0 23.12.2021 09:01 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 73.0 22.12.2021 15:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 72.0 22.12.2021 08:20 Miętuszewska Anna DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 71.0 20.12.2021 15:13 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 70.0 20.12.2021 15:11 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 69.0 13.12.2021 13:24 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 68.0 09.12.2021 09:14 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 67.0 09.12.2021 08:48 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 66.0 09.12.2021 08:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 65.0 09.12.2021 08:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 64.0 09.12.2021 08:42 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 63.0 03.12.2021 10:45 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 62.0 02.12.2021 08:16 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 61.0 01.12.2021 08:01 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 60.0 30.11.2021 10:58 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 59.0 30.11.2021 07:26 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 58.0 29.11.2021 15:31 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 57.0 29.11.2021 15:30 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 56.0 29.11.2021 15:28 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 55.0 29.11.2021 14:17 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 54.0 26.11.2021 19:15 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 53.0 26.11.2021 10:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 52.0 16.11.2021 07:44 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 51.0 10.11.2021 14:16 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 50.0 03.11.2021 11:04 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 49.0 03.11.2021 08:43 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 48.0 03.11.2021 08:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 47.0 29.10.2021 12:22 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 46.0 29.10.2021 10:51 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 45.0 27.10.2021 08:27 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 44.0 25.10.2021 17:50 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 43.0 25.10.2021 17:40 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 42.0 25.10.2021 15:19 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 41.0 22.10.2021 09:45 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 40.0 22.10.2021 09:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 39.0 20.10.2021 14:32 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 38.0 13.10.2021 10:29 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 37.0 12.10.2021 17:55 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 36.0 11.10.2021 08:27 Miętuszewska Anna DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 35.0 07.10.2021 10:34 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 34.0 06.10.2021 20:44 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 33.0 06.10.2021 20:43 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 32.0 06.10.2021 20:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 31.0 05.10.2021 10:59 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 30.0 01.10.2021 09:44 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 29.0 01.10.2021 09:18 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 28.0 30.09.2021 14:00 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 27.0 30.09.2021 09:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 26.0 30.09.2021 09:12 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 25.0 30.09.2021 08:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 24.0 30.09.2021 08:35 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 23.0 24.09.2021 07:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 22.0 24.09.2021 07:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 21.0 23.09.2021 15:07 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 20.0 23.09.2021 15:06 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 19.0 21.09.2021 17:23 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 18.0 21.09.2021 17:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 17.0 20.09.2021 09:24 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 16.0 17.09.2021 09:22 Olszewska-Sagun Bożena DGiOP
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 15.0 17.09.2021 08:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 14.0 16.09.2021 14:41 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 13.0 16.09.2021 14:21 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 12.0 15.09.2021 07:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 11.0 15.09.2021 07:22 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 10.0 14.09.2021 13:52 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 9.0 14.09.2021 13:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 8.0 10.09.2021 10:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 7.0 08.09.2021 15:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 6.0 03.09.2021 10:24 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 5.0 02.09.2021 10:17 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 4.0 01.09.2021 18:21 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 3.0 31.08.2021 16:06 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 2.0 31.08.2021 13:37 Piskorski Mateusz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 1.0 27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}