W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Logo PROW 2014 - 2020

Aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Ważne informacje dla beneficjentów, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19

Informacja o możliwości ubiegania się o czasowe zawieszenie zobowiązania dotyczącego prowadzenia produkcji trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF

2

 

1

 

 

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - przejdź do portalu MRiRW

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Działanie 1 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Działanie 2 - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców

Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości nabór wniosków

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - obszar E

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie - obszar F

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Poddziałanie 4.3.1 Zarządzanie zasobami wodnymi

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)

Działanie 14 Dobrostan zwierząt

Działanie 16 Współpraca

Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt

Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Działanie M22 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Pomoc techniczna

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Wniosek Beneficjenta o wyprzedzające finansowanie dla działań M01 i M02  objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Efekty PROW 2014 – 2020

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017 - 2018:

Materiały

Publikacja w języku polskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_polski.pdf 0.91MB
Publikacja w języku angielskim
poradnik​_Dobre​_praktyki​_ang.pdf 0.91MB

Archiwalne informacje

Materiały

Broszura MRiRW o wsparciu z PROW 2014-2020 - 27.01.2015r.
PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12.12.2014r.
PROW na lata 2014 - 2020 -12.12.2014r. - w skrócie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Prasowe
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 229.0 12.04.2024 14:38 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 228.0 21.03.2024 09:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 227.0 21.03.2024 09:08 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 226.0 13.02.2024 10:25 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 225.0 13.02.2024 10:23 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 224.0 13.02.2024 10:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 223.0 13.02.2024 09:51 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 222.0 16.01.2024 08:30 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 221.0 16.01.2024 08:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 220.0 03.01.2024 08:27 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 219.0 29.12.2023 08:51 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 218.0 27.11.2023 09:38 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 217.0 24.10.2023 17:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 216.0 20.10.2023 09:28 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 215.0 18.10.2023 10:33 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 214.0 18.10.2023 10:32 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 213.0 18.10.2023 10:30 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 212.0 18.10.2023 09:47 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 211.0 18.09.2023 12:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 210.0 08.09.2023 08:44 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 209.0 08.08.2023 12:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 208.0 07.08.2023 13:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 207.0 06.07.2023 16:27 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 206.0 06.07.2023 16:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 205.0 06.07.2023 15:50 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 204.0 06.07.2023 15:31 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 203.0 06.07.2023 15:29 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 202.0 28.06.2023 17:56 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 201.0 28.06.2023 17:53 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 200.0 26.06.2023 10:48 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 199.0 22.06.2023 11:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 198.0 05.06.2023 11:09 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 197.0 05.06.2023 07:50 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 196.0 05.06.2023 04:26 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 195.0 05.06.2023 04:16 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 194.0 05.06.2023 04:12 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 193.0 05.06.2023 04:08 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 192.0 05.06.2023 04:06 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 191.0 05.06.2023 03:56 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 190.0 05.06.2023 03:55 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 189.0 05.06.2023 03:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 188.0 05.06.2023 03:44 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 187.0 25.05.2023 09:28 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 186.0 16.05.2023 09:42 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 185.0 10.05.2023 10:11 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 184.0 09.05.2023 13:49 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 183.0 09.05.2023 13:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 182.0 05.04.2023 13:30 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 181.0 16.03.2023 09:29 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 180.0 15.03.2023 16:53 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 179.0 28.02.2023 09:33 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 178.0 27.02.2023 10:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 177.0 20.02.2023 11:57 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 176.0 17.02.2023 09:09 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 175.0 31.01.2023 19:07 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 174.0 31.01.2023 18:49 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 173.0 16.01.2023 10:11 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 172.0 16.01.2023 10:07 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 171.0 16.01.2023 10:05 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 170.0 16.01.2023 10:03 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 169.0 13.01.2023 10:01 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 168.0 12.01.2023 16:17 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 167.0 11.01.2023 09:36 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 166.0 11.01.2023 09:29 Gnieszawa-Słodkowska Katarzyna DPB
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 165.0 02.01.2023 13:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 164.0 02.01.2023 13:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 163.0 02.01.2023 09:16 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 162.0 02.01.2023 09:15 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 161.0 29.12.2022 10:33 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 160.0 20.12.2022 14:32 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 159.0 14.12.2022 08:48 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 158.0 14.12.2022 08:46 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 157.0 24.11.2022 11:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 156.0 23.11.2022 14:42 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 155.0 23.11.2022 14:33 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 154.0 16.11.2022 10:39 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 153.0 16.11.2022 09:29 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 152.0 16.11.2022 07:53 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 151.0 10.11.2022 12:03 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 150.0 31.10.2022 14:55 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 149.0 22.10.2022 00:11 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 148.0 17.10.2022 09:40 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 147.0 15.09.2022 14:58 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 146.0 15.09.2022 14:48 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 145.0 15.09.2022 14:36 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 144.0 15.09.2022 13:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 143.0 15.09.2022 13:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 142.0 12.09.2022 10:53 Biesiadowski-Salamon Piotr DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 141.0 12.09.2022 10:47 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 140.0 05.09.2022 09:30 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 139.0 03.08.2022 10:35 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 138.0 03.08.2022 10:33 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 137.0 03.08.2022 10:30 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 136.0 02.08.2022 13:10 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 135.0 01.08.2022 17:00 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 134.0 01.08.2022 16:59 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 133.0 29.07.2022 11:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 132.0 15.07.2022 12:53 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 131.0 12.07.2022 12:15 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 130.0 05.07.2022 12:16 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 129.0 29.06.2022 10:57 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 128.0 28.06.2022 11:14 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 127.0 17.06.2022 15:27 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 126.0 08.06.2022 11:25 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 125.0 02.06.2022 09:11 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 124.0 01.06.2022 09:35 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 123.0 30.05.2022 15:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 122.0 24.05.2022 11:01 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 121.0 23.05.2022 15:20 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 120.0 23.05.2022 13:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 119.0 18.05.2022 09:18 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 118.0 17.05.2022 11:47 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 117.0 17.05.2022 10:10 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 116.0 17.05.2022 10:08 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 115.0 17.05.2022 10:00 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 114.0 13.05.2022 15:45 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 113.0 12.05.2022 17:22 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 112.0 06.05.2022 12:01 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 111.0 02.05.2022 08:47 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 110.0 19.04.2022 11:34 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 109.0 15.04.2022 12:29 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 108.0 13.04.2022 08:05 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 107.0 13.04.2022 07:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 106.0 01.04.2022 10:50 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 105.0 01.04.2022 10:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 104.0 01.04.2022 09:28 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 103.0 31.03.2022 16:07 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 102.0 25.03.2022 10:08 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 101.0 24.03.2022 14:46 Szynkiewicz Elwira DPB
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 100.0 18.03.2022 09:18 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 99.0 17.03.2022 08:58 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 98.0 16.03.2022 18:04 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 97.0 09.03.2022 12:28 Dyrda Klaudia DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 96.0 09.03.2022 11:34 Dyrda Klaudia DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 95.0 24.02.2022 18:39 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 94.0 23.02.2022 11:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 93.0 23.02.2022 11:09 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 92.0 23.02.2022 11:09 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 91.0 14.02.2022 11:11 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 90.0 11.02.2022 15:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 89.0 10.02.2022 09:17 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 88.0 10.02.2022 08:56 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 87.0 10.02.2022 08:47 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 86.0 01.02.2022 08:15 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 85.0 31.01.2022 09:52 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 84.0 17.01.2022 12:17 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 83.0 17.01.2022 11:20 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 82.0 17.01.2022 11:19 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 81.0 17.01.2022 11:16 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 80.0 17.01.2022 11:12 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 79.0 10.01.2022 08:15 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 78.0 03.01.2022 09:45 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 77.0 03.01.2022 09:36 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 76.0 03.01.2022 09:11 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 75.0 30.12.2021 09:27 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 74.0 23.12.2021 09:01 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 73.0 22.12.2021 15:54 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 72.0 22.12.2021 08:20 Miętuszewska Anna DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 71.0 20.12.2021 15:13 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 70.0 20.12.2021 15:11 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 69.0 13.12.2021 13:24 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 68.0 09.12.2021 09:14 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 67.0 09.12.2021 08:48 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 66.0 09.12.2021 08:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 65.0 09.12.2021 08:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 64.0 09.12.2021 08:42 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 63.0 03.12.2021 10:45 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 62.0 02.12.2021 08:16 Kuczyńska Urszula DDI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 61.0 01.12.2021 08:01 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 60.0 30.11.2021 10:58 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 59.0 30.11.2021 07:26 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 58.0 29.11.2021 15:31 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 57.0 29.11.2021 15:30 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 56.0 29.11.2021 15:28 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 55.0 29.11.2021 14:17 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 54.0 26.11.2021 19:15 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 53.0 26.11.2021 10:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 52.0 16.11.2021 07:44 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 51.0 10.11.2021 14:16 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 50.0 03.11.2021 11:04 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 49.0 03.11.2021 08:43 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 48.0 03.11.2021 08:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 47.0 29.10.2021 12:22 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 46.0 29.10.2021 10:51 Rembiszewska Agnieszka BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 45.0 27.10.2021 08:27 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 44.0 25.10.2021 17:50 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 43.0 25.10.2021 17:40 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 42.0 25.10.2021 15:19 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 41.0 22.10.2021 09:45 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 40.0 22.10.2021 09:18 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 39.0 20.10.2021 14:32 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 38.0 13.10.2021 10:29 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 37.0 12.10.2021 17:55 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 36.0 11.10.2021 08:27 Miętuszewska Anna DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 35.0 07.10.2021 10:34 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 34.0 06.10.2021 20:44 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 33.0 06.10.2021 20:43 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 32.0 06.10.2021 20:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 31.0 05.10.2021 10:59 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 30.0 01.10.2021 09:44 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 29.0 01.10.2021 09:18 Ścibek Maciej DOPI
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 28.0 30.09.2021 14:00 Rafał Sadowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 27.0 30.09.2021 09:23 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 26.0 30.09.2021 09:12 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 25.0 30.09.2021 08:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 24.0 30.09.2021 08:35 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 23.0 24.09.2021 07:46 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 22.0 24.09.2021 07:38 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 21.0 23.09.2021 15:07 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 20.0 23.09.2021 15:06 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 19.0 21.09.2021 17:23 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 18.0 21.09.2021 17:22 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 17.0 20.09.2021 09:24 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 16.0 17.09.2021 09:22 Olszewska-Sagun Bożena DGiOP
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 15.0 17.09.2021 08:48 Wojcieszak Paweł BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 14.0 16.09.2021 14:41 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 13.0 16.09.2021 14:21 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 12.0 15.09.2021 07:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 11.0 15.09.2021 07:22 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 10.0 14.09.2021 13:52 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 9.0 14.09.2021 13:45 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 8.0 10.09.2021 10:31 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 7.0 08.09.2021 15:03 Kubat Artur BPr
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 6.0 03.09.2021 10:24 Zaremba Joanna DDD
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 5.0 02.09.2021 10:17 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 4.0 01.09.2021 18:21 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 3.0 31.08.2021 16:06 Kubat Artur
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 2.0 31.08.2021 13:37 Piskorski Mateusz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 1.0 27.08.2021 14:34 Rafał Sadowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}