W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór od 31 stycznia do 15 marca 2023 r.

28.02.2023

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 lutego 2023 r. komunikatem Prezesa ARiMR w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru od dnia 31 stycznia do dnia 1 marca 2023 r. został wydłużony do dnia 15 marca 2023 r. włącznie.

 

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

W tym obszarze brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11.

 

 

Dokumenty aplikacyjne - nabór od 31 stycznia do 15 marca 2023

Materiały

Poradnik dla Wnioskodawców Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie
Broszura​_nawodnienia​_2023​_.pdf 0.41MB
Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020
{"register":{"columns":[]}}