Księga wizualizacji i logotypy

   

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 Pobierz plik: pdf Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Rozmiar : 13.08MB

Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 Pobierz plik: rar Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Rozmiar : 11.15MB

Logo PROW 2014-2020 (kolor) Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (kolor)

Rozmiar : 0.42MB

Logo PROW 2014-2020 (mono) Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (mono)

Rozmiar : 0.4MB

Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne) Pobierz plik: rar Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne)

Rozmiar : 0.36MB

LOGOTYP KSOW Pobierz plik: rar LOGOTYP KSOW

Rozmiar : 0.22MB

LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB) Pobierz plik: rar LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)

Rozmiar : 0.06MB

LOGOTYP SIR Pobierz plik: rar LOGOTYP SIR

Rozmiar : 1.08MB

Symbol UE (JPG) Pobierz plik: rar Symbol UE (JPG)

Rozmiar : 0.07MB

Symbol UE (EPS) Pobierz plik: rar Symbol UE (EPS)

Rozmiar : 0.11MB

Logotyp Pobierz plik: zip Logotyp "Mój rynek"

Rozmiar : 0.54MB

Logo ChNP, ChOG i GTS do pobrania

ChNP, ChOG, GTS Pobierz plik: rar ChNP, ChOG, GTS

Rozmiar : 0.54MB

Logo Rolnictwa Ekologicznego

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.09.2018 14:03
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 11.09.2018 14:03
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha