W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Księga wizualizacji i logotypy

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

Materiały

Do pobrania
WWW​_Księga​_wizualizacji​_znaku​_PROW​_2014-2020​_[od​_1012021].pdf 13.11MB
Do pobrania
Księga​_wizualizacji​_znaku​_PROW​_2014-2020​_maj​_2020.pdf 13.31MB
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020​_zmiana 31 08 2017.pdf 13.08MB
Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020
ZAŁĄCZNIKI DO KSIĘGI.rar 11.15MB
Logo PROW 2014-2020 (kolor)
PROW-2014-2020-logo-kolor.rar 0.42MB
Logo PROW 2014-2020 (mono)
PROW-2014-2020-logo-mono.rar 0.40MB
Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne)
PROW-2014-2020-logo-achromatyczne.rar 0.36MB
Logotypy KSOW
logotypy​_KSOW.zip 0.53MB
LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)
logo LEADER.rar 0.06MB
LOGOTYP SIR
logo​_SIR​_2021.rar 3.59MB
Symbol UE (JPG)
Symbol UE (jpg).rar 0.07MB
Symbol UE (EPS)
Symbol UE (eps).rar 0.11MB
Logotyp "Mój rynek"
LOGO-MOJ​_RYNEK.zip 0.54MB
Logotyp "Mój rynek"
ChNP, ChOG, GTS
ChNP,​_ChOG,​_GTS.rar 0.54MB
Logo Rolnictwa Ekologicznego
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.09.2022 17:11 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
11.09.2018 14:03 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}