W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Księga wizualizacji i logotypy

   

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów opracowana została poniższa „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

Materiały

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (maj 2020 r.)
Księga​_wizualizacji​_znaku​_PROW​_2014-2020​_maj​_2020.pdf 13.31MB
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020​_zmiana 31 08 2017.pdf 13.08MB
Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020
ZAŁĄCZNIKI DO KSIĘGI.rar 11.15MB
Logo PROW 2014-2020 (kolor)
PROW-2014-2020-logo-kolor.rar 0.42MB
Logo PROW 2014-2020 (mono)
PROW-2014-2020-logo-mono.rar 0.40MB
Logo PROW 2014-2020 (achromatyczne)
PROW-2014-2020-logo-achromatyczne.rar 0.36MB
Logotypy KSOW
logotypy​_KSOW.zip 0.53MB
LOGOTYP LEADER (.rar 68,05 kB)
logo LEADER.rar 0.06MB
LOGOTYP SIR
logo SIR.rar 1.08MB
Symbol UE (JPG)
Symbol UE (jpg).rar 0.07MB
Symbol UE (EPS)
Symbol UE (eps).rar 0.11MB
Logotyp "Mój rynek"
LOGO-MOJ​_RYNEK.zip 0.54MB
Logotyp "Mój rynek"
ChNP, ChOG, GTS
ChNP,​_ChOG,​_GTS.rar 0.54MB
Logo Rolnictwa Ekologicznego
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.06.2020 16:18 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
11.09.2018 14:03 Sławomir Mucha