W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla Obywatela

Przyjmowanie interesantów:

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8.15-16.15, a gdy ten jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym w godz. 8.15-16.15.

Przyjmowanie interesantów w Departamentach/Biurach w sprawach skarg i wniosków odbywa się w poniedziałki (a gdy dzień pracy jest wolny w dniu następnym) w godzinach 8.15-18.00 oraz w pozostałe dni (wtorek - piątek) w godzinach 8.15-16.15.

Korespondencja:

Skargi, wnioski oraz listy należy przesyłać na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa.Ministerstwo prosi o podawanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail).

Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:

  • na adres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru),
  • bezpośrednio do Departamentów i Biur.

Pomoc tłumacza języka migowego:

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu mogą wysyłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:

anna.patejuk@minrol.gov.pl lub też na numer faksu 22 623 25 06.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych (t.j  Dz.U. z 2018 r. poz. 412).

System informacji telefonicznej - "Informacja dla Obywatela"

Dzwoniąc pod numery telefonu Informacji dla Obywatela dowiesz się, gdzie załatwić swoją sprawę.

System działa na poziomie KPRM:

  • infolinia centralna: 222 500 115

a także na poziomie resortowym:

  • infolinia MRiRW: 222 500 118

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.obywatel.gov.pl.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.08.2018 10:00 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sławomir Mucha
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dla Obywatela 9.0 16.09.2022 15:55 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 8.0 16.09.2022 15:54 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 7.0 24.09.2020 13:14 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 6.0 21.08.2020 16:56 Iwona Chromiak
Informacja dla Obywatela 5.0 16.06.2020 13:41 Iwona Chromiak
Informacja dla Obywatela 4.0 19.05.2020 11:50 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 3.0 19.05.2020 11:48 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 2.0 06.09.2019 11:51 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 1.2 15.01.2019 13:23 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 1.1 15.01.2019 12:40 Sławomir Mucha
Informacja dla Obywatela 1.0 23.08.2018 10:00 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}