W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Informacja dotycząca składania skarg i wniosków

 • Pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30,
  00-930 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@minrol.gov.pl;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MRiRW e-PUAP, w formie dokumentu elektronicznego;
 • faksem pod nr +48 (22) 623-27-50.

W warunkach braku ograniczeń:

 • skargi i wnioski mogą być składane ustnie do protokołu:
 • w poniedziałki (gdy dzień ten jest wolny – w dniu następnym) w godz. 8:15-17:00
 • w pozostałe dni w godz. 8:15-16:15
  po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy i ustaleniu terminu spotkania za pośrednictwem sekretariatu Departamentu Kontroli i Audytu:
 • telefonicznie pod nr telefonu: 22 623-25-07
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.dka@minrol.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Zarządzenie nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z późn. zm.

Materiały

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:57 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Fedorczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 8.0 11.03.2024 11:46 Iwona Chromiak
Skargi i wnioski 7.0 11.03.2024 11:46 Iwona Chromiak
Skargi i wnioski 6.0 11.03.2024 11:45 Iwona Chromiak
Skargi i wnioski 5.0 11.03.2024 11:44 Iwona Chromiak
Skargi i wnioski 4.0 30.06.2023 14:58 Sławomir Mucha
Skargi i wnioski 3.0 20.10.2022 13:40 Sławomir Mucha
Skargi i wnioski 2.0 16.09.2022 15:29 Sławomir Mucha
Skargi i wnioski 1.0 11.05.2018 12:57 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}