O ministerstwie

    

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest urzędem administracji rządowej.

Zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który  kieruje trzema działami administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.