W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc tłumacza języka migowego:

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu mogą wysyłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:

anna.patejuk@minrol.gov.pl lub też na numer faksu 22 623 25 06.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie.

Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych (t.j  Dz.U. z 2018 r. poz. 412).

Strona internetowa MRiRW

Strona internetowa MRiRW jest częścią Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej - gov.pl, który spełnia wymagania standardu WCAG 2.0 i dodatkowo jest wyposażony w funkcjonalność tłumacza języka migowego (PJM) online (ikona "dłonie" w prawym górnym rogu strony).

Koordynator dostępności:
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wyznaczony koordynator dostępności.
Dane kontaktowe:
Elżbieta Wasilewska – główny specjalista w Biurze Administracyjnym
tel. 22 623 12 64
e-mail: elzbieta.wasilewska@minrol.gov.pl

Materiały

Do pobrania
Opis​_dostępności​_architektonicznej​_budynku​_MRiRW.pdf 0.12MB
Deklaracja dostępności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi