W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź w centralnym repozytorium informacji publicznej są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (lub w innej preferowanej formie).

Polityka przetwarzania danych osobowych

Złożenie wniosku

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być złożony do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. pocztą na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa;
  2. osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30,
    00-930 Warszawa;
  3. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MRiRW e-PUAP;
  4. pocztą elektroniczną na dres e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl;
  5. faxem na numer: (22) 623 27 50.

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  ponosi dodatkowe koszty (łącznie przekraczające 30 zł) związane ze wskazanym
we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych
do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.

W takim przypadku wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofa wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie
z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.

Cennik materiałów, nośników i usług kopiowania

Materiały i nośniki wg cen zakupu

 materiał/ nośnik

 cena brutto/sztuka

 Papier A4

 0,03 zł

 Papier A3

 0,05 zł

 Płyta DVD

 4,42 zł

 Płyta CD-R

 1,60 zł

 Pendrive 16 GB

 33,21 zł

 Pendrive 32 GB

 49,20 zł

Kopiowanie

 rodzaj kopi/wydruku

 cena brutto/strona

 kopia/wydruk format A4 mono

 0,02 zł

 kopia/wydruk format A4 kolor

 0,08 zł

 kopia/wydruk format A3 mono

 0,04 zł

 kopia/wydruk format A3 kolor

 0,16 zł

 

 

Materiały

Do pobrania
wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej​_2020.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.05.2018 12:56 Sławomir Mucha
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Weronika Mikołajczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 5.0 16.09.2022 15:28 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 4.0 06.11.2020 09:48 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 3.0 17.01.2020 14:59 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 2.0 17.01.2020 14:55 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.6 22.07.2019 10:01 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.5 22.07.2019 09:58 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.4 04.04.2019 14:42 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.3 12.06.2018 12:21 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.2 12.06.2018 12:20 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.1 12.06.2018 12:18 Sławomir Mucha
Uzyskaj informację publiczną 1.0 11.05.2018 12:56 Sławomir Mucha

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}