W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Programy wieloletnie

 

 

Materiały

Program wieloletni na lata 2017-2020 „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”
uchw. 171​_2017.pdf 5.60MB
Uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"
RM-111-223-15​_uchwała​_nr​_223​_RM​_z​_2015​_r​_wykorzystanie​_rolniczej​_przestrzeni​_produkcyjnej.pdf 12.90MB
Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020
PROGRAM rozwoju głównych rynków rolnych.pdf 2.12MB
Uchwała Nr 143/2016 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
uchw. 143​_2016.pdf 1.17MB
Uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
uchw​_224​_2015.pdf 5.80MB
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”
komunikat.pdf 0.24MB
Program wieloletni na lata 2016-2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”
uchw. 154​_2016.pdf 1.66MB
Program wieloletni na lata 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
uchw. 104​_2015.pdf 2.48MB
Program wieloletni na lata 2015-2019 „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”
uchw. 21​_2015.pdf 4.80MB
{"register":{"columns":[]}}