Programy wieloletnie

Program wieloletni na lata 2017-2020 „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2017-2020 „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”

Rozmiar : 5.6MB

Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020 Pobierz plik: pdf Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Rozmiar : 2.12MB

Uchwała Nr 143/2016 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” Pobierz plik: pdf Uchwała Nr 143/2016 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Rozmiar : 1.17MB

Uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” Pobierz plik: pdf Uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Rozmiar : 5.8MB

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” Pobierz plik: pdf Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Rozmiar : 0.24MB

Program wieloletni na lata 2016-2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2016-2020 „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Rozmiar : 1.66MB

Program wieloletni na lata 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”

Rozmiar : 2.48MB

Program wieloletni na lata 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”

Rozmiar : 2.03MB

Program wieloletni na lata 2015-2019 „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2015-2019 „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”

Rozmiar : 4.8MB

Program wieloletni na lata 2014-2018 „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” Pobierz plik: pdf Program wieloletni na lata 2014-2018 „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Rozmiar : 1.7MB

Uchwała nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” Pobierz plik: pdf Uchwała nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Rozmiar : 6.01MB

Navigation Menu

Metrics