W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pobierz / Wyślij wniosek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Działanie M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców

Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości nabór wniosków - od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar A - nabór od 29 marca do 27 maja 2022 r.

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór od 29 marca do 27 maja 2022 r.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe - Scalanie gruntów

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 3 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - nabór wniosków wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: wsparcie na zalesianie nabór wniosków od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.; premie pielęgnacyjne i zalesieniowe: nabór wniosków do 17 czerwca

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - nabór wniosków od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW): nabór wniosków do 17 czerwca

Działanie 14 Dobrostan zwierząt: nabór wniosków do 17 czerwca

Działanie 16 Współpraca: nabór wniosków do 17 czerwca

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

{"register":{"columns":[]}}