W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

29.11.2022

II nabór z 2020 r. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności (50 części)


Nazwa działania
Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Poddziałanie 1.2 : Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

W dniu 30.07.2020 r. na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi na Platformie zakupowej zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

Zamówienie realizowane jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 115 014 uczestników szkoleń, pracujących w sektorze rolnictwa i leśnictwa. Zamówienie podzielone jest na 50 części pod względem tematycznym i terytorialnym.

 1. Część nr 1 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” ‒ na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 2. Część nr 2 zamówienia ‒ „Rolnictwo ekologiczne” na terenie województwa mazowieckiego;
 3. Część nr 3 zamówienia - „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, opolskiego;
 4. Część nr 4 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego;
 5. Część nr 5 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego;
 6. Część nr 6 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” ‒ na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 7. Część nr 7 zamówienia ‒ „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” – na terenie województwa mazowieckiego;
 8. Część nr 8 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 9. Część nr 9 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 10. Część nr 10 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubelskiego;
 11. Część nr 11 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 12. Część nr 12 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 13. Część nr 13 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 14. Część nr 14 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 15. Część nr 15 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 16. Część nr 16 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podkarpackiego;
 17. Część nr 17 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 18. Część nr 18 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 19. Część nr 19 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 20. Część nr 20 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 21. Część nr 21 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 22. Część nr 22 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 23. Część nr 23 zamówienia ‒ „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 24. Część nr 24 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 25. Część nr 25 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 26. Część nr 26 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 27. Część nr 27 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 28. Część nr 28 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 29. Część nr 29 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 30. Część nr 30 zamówienia ‒ „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 31. Część nr 31 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa dolnośląskiego;
 32. Część nr 32 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 33. Część nr 33 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 34. Część nr 34 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 35. Część nr 35 zamówienia ‒ „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” ‒ na terenie województwa śląskiego;
 36. Część nr 36 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa lubuskiego;
 37. Część nr 37 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa łódzkiego;
 38. Część nr 38 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa małopolskiego;
 39. Część nr 39 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa mazowieckiego;
 40. Część nr 40 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa opolskiego;
 41. Część nr 41 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa podlaskiego;
 42. Część nr 42 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa pomorskiego;
 43. Część nr 43 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa świętokrzyskiego;
 44. Część nr 44 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 45. Część nr 45 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa wielkopolskiego;
 46. Część nr 46 zamówienia ‒ „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt” ‒ na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 47. Część nr 47 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 48. Część nr 48 zamówienia – „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych” – na terenie województwa mazowieckiego;
 49. Część nr 49 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego;
 50. Część nr 50 zamówienia – „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” – na terenie województwa mazowieckiego.

Materiały

Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_M01​_2z.pdf 0.37MB
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_3​_do​_umowy​_2z​_Harmonogram.pdf 0.33MB
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_3​_do​_umowy​_2z​_Harmonogram.xls 0.04MB
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_4​_do​_umowy​_2z​_Prgram​_działań​_szkoleniowych.pdf 0.46MB
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_4​_do​_umowy​_2z​_Program​_działań​_szkoleniowych.xls 0.04MB
Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_5​_do​_umowy​_2z​_Ankieta.pdf 0.32MB
Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_6​_do​_umowy​_2z​_Oświadczenie.pdf 0.29MB
Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_7​_do​_umowy​_2z​_Oświadczenie2.pdf 0.30MB
Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_8​_do​_umowy​_2z​_RODO.pdf 0.45MB
Załącznik nr 9 do umowy o przyznaniu pomocy
Zalacznik​_nr​_9​_do​_umowy​_2z​_Oświadczenie3.pdf 0.35MB

Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia: Uprzejmie prosimy o wypełnianie dokumentów rozmiarem czcionki nie mniejszym niż 9 pkt.

Materiały

Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna excel
Wniosek​_o​_Platnosc​_M​_01​_3z.pdf 0.65MB
Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna pdf
Wniosek​_o​_Platnosc​_M​_01​_3z.pdf 0.65MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Instrukcja​_WoP​_M01​_3z.pdf 0.89MB

Nazwa działania

Działanie: M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Poddziałanie 1.1 : Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności
Poddziałanie 1.2 : Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Cel szczegółowy realizacji operacji

Pomoc będzie udzielana na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem.

Budżet

58 001 302 EURO dla całego działania M01, w skład którego wchodzą dwa poddziałania, z podziałem na:
Mazowieckie  8 821 763 EURO
Pozostałe województwa 49 177 994 EURO

Beneficjent działania

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wybrana w drodze przepisów o zamówieniach publicznych.

Pomoc może być także przyznana wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zamierzają wspólnie realizować operację oraz podmiotom, które na podstawie innej umowy niż umowa spółki cywilnej wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i zamierzają wspólnie realizować operację - w ramach konsorcjum.

Forma pomocy

Pomoc ma formę wynagrodzenia, której wysokość będzie zgodna z umową zawartą z beneficjentem wybranym w drodze przepisów o zamówieniach publicznych

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich operacji oraz płatności ryczałtowej na pokrycie kosztów pośrednich.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki:

 • przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji, która posiada kwalifikacje odpowiednie do zakresu operacji oraz regularnie je podnosi;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową na potrzeby realizacji operacji, wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, oraz miejscami, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działań szkoleniowych lub demonstracji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia wykonawczego, przewiduje realizację takich zajęć;
 • dysponuje odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;
 • posiada prawo dysponowania nieruchomością do celów realizacji operacji;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

Przyznanie pomocy

Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, które odpowiadają kryteriom oceny ofert określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pomoc przyznaje się podmiotowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Pomoc jest przyznawana na realizację operacji zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
w szczególności, na operację która:

 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
 • nie zastępuje zajęć edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach ponad-gimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na uczelniach;
 • w której udział jest bezpłatny dla uczestniczących w niej ostatecznych odbiorców, którymi mogą być:
 1. rolnik,
 2. domownik rolnika,
 3. małżonek rolnika,
 4. osoba zatrudniona w rolnictwie,
 5.  właściciel lasu,
 6.  wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników”  w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 
 • może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie, przy czym, jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, żaden z etapów nie może trwać krócej niż
  2 miesiące;
 • polega na realizacji działań szkoleniowych lub demonstracji; 
 • będzie realizowana na podstawie programu działań szkoleniowych lub demonstracji.
{"register":{"columns":[]}}