W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

30.06.2022

Young farmer with laptop standing in field in front of tractor with smart sowing equipment

7 lipca 2022 r. w godz. 10:00-12:15 Departament Działań Inwestycyjnych zaprasza na internetowe szkolenie dotyczące zmian w zasadach ubiegania się o wsparcie na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

E-spotkanie skierowane jest do zainteresowanych ubieganiem się o to dofinansowanie i do doradców zajmujących się przygotowywaniem potrzebnej dokumentacji. Uczestnicy będą mogli zadawać ekspertom pytania na czacie.

Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Dołączenie do szkolenia będzie możliwe przy użyciu linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRjOGYzMDktZWUzZi00ZTZlLWFiYzItMWQ1NzhiY2M4MDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%227d89f75d-e553-4213-b538-e93036f171ee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Agenda szkolenia:

Godzina

Temat prezentacji

Prelegent

10:00-10:10

Powitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia

Maciej Ruba
Zastępca Dyrektora

10:10-11:15

Zmiany w zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach operacji typu 6.4 „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” cz. I:

- zakresy usług podlegających wsparciu;

- katalog wnioskodawców;

- koszty kwalifikowane;

- warunki przyznania wsparcia.

Monika Kołata
Główny Specjalista

11:15-12:15

Zmiany w zasadach ubiegania się o wsparcie w ramach operacji typu 6.4 „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” cz. II:

- formularz wniosku o przyznanie pomocy;

- biznesplan;

- pozostałe dokumenty aplikacyjne.

Monika Kołata
Główny Specjalista

Piotr Stolarski
Starszy Specjalista

Zakończenie szkolenia

{"register":{"columns":[]}}