Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

Ustalanie planu sieci szkół - list Minister Edukacji Narodowej do samorządów

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r.

Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które zostały zaplanowane na rok 2019: – W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół: – Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. 

pdf List Minister Edukacji Narodowej do samorządowców

1.94MB

docx Ustalanie planu sieci szkół

0.01MB

docx Przykładowy projekt uchwały rady gminy w sprawie planu sieci szkół

0.02MB

docx Załącznik do uchwały rady gmin

0.02MB

docx Przykładowy projekt uchwały rady powiatu w sprawie planu sieci szkół

0.02MB

docx Załącznik nr 1 do uchwały rady powiatu

0.03MB

docx Załącznik nr 2 do uchwały rady powiatu

0.02MB

Navigation Menu

Metrics