W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe GDOŚ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: 22 369-21-00
fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl
 

 NIP: 7010151052 
 REGON: 141628410

 

Konto bankowe:
Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji oraz zwroty kosztów postępowania sądowego 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
NBP O/O Warszawa
30 1010 1010 0060 1522 3100 0000

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej

Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy wpłacać na konto urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się urząd lub inna instytucja, w której został złożony wniosek albo pełnomocnictwo.

  • Formy wniesienia opłaty skarbowej:
    - gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub gminy,
    - za pośrednictwem inkasentów zgodnie z wykazem podanym przez urząd,
    - przelewem na konto właściwego urzędu miasta lub gminy.

Konto Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Kontakt w sprawach dotyczących:

- obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000, ochrony gatunkowej, ochrony zadrzewień, ogrodów botanicznych, zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
tel.: 22 310-68-00
fax: 22 369-21-20
tel.: 669-660-648 - numer wyłącznie w sprawach nagłych, wymagających wydania ustnego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z zakresu odstępstw od zakazów właściwych dla ochrony gatunkowej lub rezerwatów przyrody (przy czym za sprawy nagłe rozumie się sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji, w tym w szczególności zagrażające życiu bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, kiedy obiektywnie wniosek nie może być załatwiony w formie pisemnej);

- inwazyjnych gatunków obcych (IGO)
tel.: 22 310-68-00
fax: 22 369-21-20
Ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw w zakresie IGO, informacje odnośnie m.in. wniosków o wydanie zezwolenia na czynności zakazane wobec IGO, można uzyskać telefonicznie we wtorki i czwartki w godz. 10-13;

- ocen oddziaływania na środowisko
tel.: 22 369-21-05
fax: 22 369-21-20

- obsługi bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
tel.: 22 310 67 14
fax: 22 369-21-20

- postępowań administracyjnych w II instancji dotyczących ochrony przyrody, ocen oddziaływania na obszar Natura 2000, szkód w środowisku, uzgodnień projektów decyzji dotyczących usuwania drzew lub krzewów, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów planów miejscowych
tel.: 22 310-68-10
fax: 22 369-21-20

- udostępniania na wniosek informacji publicznej i informacji o środowisku oraz jego ochronie 
tel.: 22 310-67-32 lub 22 310-67-33
fax: 22 369-21-20
e-mail: sekretariat.bp@gdos.gov.pl

Wnioski o udostępninie informacji publicznej i informacji o środowisku oraz jego ochronie należy przesyłać na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

- kancelaria i załatwianie spraw podawczych
tel.: 22 369-21-19
fax: 22 369-21-20

Redakcja serwisu:
Wszelkie prośby i uwagi związane z opublikowanymi na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informacjami należy przesyłać na adres: www@gdos.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2021 10:47 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe GDOŚ 33.0 23.11.2022 13:45 Judyta Mikołajczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 32.0 28.06.2022 07:27 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 31.0 17.05.2022 14:26 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 30.0 24.02.2022 14:53 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 29.0 22.12.2021 14:15 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 28.0 08.11.2021 15:59 Judyta Mikołajczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 27.0 06.10.2021 12:22 Judyta Mikołajczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 26.0 06.10.2021 12:07 Judyta Mikołajczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 25.0 06.10.2021 11:51 Judyta Mikołajczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 24.0 24.09.2021 09:49 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 23.0 24.09.2021 09:48 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 22.0 09.09.2021 15:44 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 21.0 02.09.2021 13:27 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 20.0 04.08.2021 11:15 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 19.0 04.08.2021 10:22 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 18.0 04.08.2021 10:16 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 17.0 03.08.2021 09:51 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 16.0 03.08.2021 09:50 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 15.0 03.08.2021 09:38 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 14.0 03.08.2021 09:31 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 13.0 02.08.2021 11:24 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 12.0 23.04.2021 14:34 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 11.0 23.04.2021 14:32 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 10.0 23.02.2021 09:52 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 9.0 23.02.2021 09:37 Judyta Bartosiewicz
Dane kontaktowe GDOŚ 8.0 12.02.2021 13:04 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 7.0 03.02.2021 11:10 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe GDOŚ 6.0 03.02.2021 10:56 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe 5.0 03.02.2021 10:43 Anita Omelczuk
Dane kontaktowe 4.0 03.02.2021 10:40 Anita Omelczuk
Kontakt 3.0 25.01.2021 09:41 Anita Omelczuk
Kontakt 2.0 19.01.2021 14:27 Anita Omelczuk
Kontakt 1.0 04.01.2021 10:47 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}