W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Informacja o sposobach zgłaszania skarg i wniosków w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Uprzejmie informujemy, że do rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyznaczone jest Biuro Prawne. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Jak składać skargi, wnioski:

Skargi i wnioski można składać:

- pisemnie na adres:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

- pisemnie -  bezpośrednio w portierni budynku siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w godzinach 8.00-16.00 przy ul. Wawelskiej 52/54

- pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gdos.gov.pl

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

- faksem pod nr +48 22 369 21 20

- skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Prawnego.

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich: godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Przy przygotowywaniu skargi lub wniosku możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza: formularz skargi/wniosku

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania danego urzędu, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z sekretariatem  Biura Prawnego, nr tel. +48 22 310-67-00.

UWAGA:

Gdyby Państwo zamierzali przesłać skargę lub wniosek w innej formie niż powyższe formularze, należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania.
Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, w kierowanej do Kancelarii korespondencji można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji.
Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Informacja w sprawie przyjęć interesantów doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:
Kontakt z pracownikiem Biura Prawnego jest możliwy za pośrednictwem osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego):
Chęć skorzystania z pomocy osoby przybranej należy zgłosić pisemnie co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą.
W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy osoby przybranej oraz przesłać go: drogą elektroniczną na adres: kancelaria@gdos.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową powinno być zgłoszone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą. W tym celu należy wypełnić formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową i przesłać go korzystając z jednego z adresów wskazanych powyżej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Kancelarii.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od ul. Reja, budynek jest wyposażony w windy. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowa asystę lub pomoc ze strony pracownika urzędu uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel.: 22 369 21 00 swojej obecności w celu ustalenia dogodnego terminu i zapewnienia wsparcia ze strony pracownika.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2021 12:23 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 9.0 05.04.2022 12:09 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 8.0 05.04.2022 09:13 Judyta Mikołajczuk
Skargi i wnioski 7.0 01.12.2021 09:19 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 6.0 01.12.2021 09:16 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 5.0 01.12.2021 09:09 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 4.0 01.12.2021 09:07 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 3.0 01.12.2021 08:52 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 2.0 17.08.2021 13:59 Anita Omelczuk
Skargi i wnioski 1.0 04.01.2021 12:23 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}