W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wytyczne i poradniki

Poradniki oraz wytyczne do obowiązujących aktów prawnych

Wytyczne Komisji Europejskiej w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (2017 r.)

Wytyczne dotyczące preselekcji (Screening)
Wytyczne dotyczące ustalania zakresu (Scoping)
Wytyczne dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

System ocen oddziaływania na środowisko

Publikacje opracowane w związku z realizacją zadania Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych dostępne są w części OOŚ/Wsparcie systemu OOŚ/Publikacje.

Publikacje opracowane przez Grupę Roboczą ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującą w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” oraz na jej zlecenie dostępne są w serwisie Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju.

Publikacje opracowane w związku z realizacją w latach 2012-2015 r. zadania Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów dostępne są w części OOŚ/Niekonwencjonalne złoża węglowodorów – wpływ na środowisko/Publikacje i raporty GDOŚ.

Obszary Natura 2000

Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021 – 2027

Wytyczne dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w sprawie wydawania zaświadczeń przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dotyczy perspektywy finansowej na lata 2007-2013).

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania opinii regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru Natura 2000 (dotyczy perspektywy finansowej na lata 2007-2013).  

Podręczniki:

Podręczniki dotyczące międzysektorowego oddziaływania sieci Natura 2000 oraz korzyści i zobowiązań wynikających z jej wdrażania, opracowane w ramach realizacji polsko-hiszpańskiego projektu wzmocnienia instytucjonalnego TF PL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000

Wniosek o wprowadzenie zmian do dokumentacji obszarów Natura 2000

Ochrona gatunkowa

Płoszenie gatunków chronionych w sadach i uprawach roślin jagodowych

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

Opinia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat właściwej metody oraz terminu inwentaryzacji pachnicy dębowej w alejach przydrożnych

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty na mocy Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG 

Rezerwaty przyrody

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody

Rekomendacje w sprawie przygotowywania wniosków na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody w związku z koniecznością utrzymywania w dobrym stanie technicznym napowietrznych linii energetycznych

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie redagowania zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska dotyczących rezerwatów przyrody

Rekomendacje

Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwał sejmików województw dotyczących parków  krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (plik ZIP, 35,9 MB)

Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych. (plik PDF 849 KB)

Załącznik do Standardu GIS GDOŚ wersja 2022.1, szablony warstw SHP

Materiały

Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021 – 2027
PAF.pdf 2.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2021 14:30 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wytyczne i poradniki 44.0 19.01.2023 08:22 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 43.0 19.01.2023 08:18 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 42.0 17.01.2023 13:23 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 41.0 12.12.2022 14:46 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 40.0 12.12.2022 14:45 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 39.0 05.12.2022 14:39 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 38.0 05.12.2022 14:38 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 37.0 27.10.2022 09:25 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 36.0 27.10.2022 09:24 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 35.0 27.10.2022 09:16 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 34.0 26.10.2022 14:36 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 33.0 26.10.2022 14:34 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 32.0 28.01.2022 14:35 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 31.0 28.01.2022 14:27 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 30.0 28.01.2022 14:12 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 29.0 28.01.2022 13:55 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 28.0 28.01.2022 13:49 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 27.0 28.01.2022 12:43 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 26.0 28.01.2022 12:38 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 25.0 28.01.2022 12:28 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 24.0 28.01.2022 12:24 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 23.0 28.01.2022 12:15 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 22.0 28.01.2022 12:12 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 21.0 28.01.2022 12:07 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 20.0 28.01.2022 11:57 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 19.0 28.01.2022 11:52 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 18.0 27.01.2022 11:51 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 17.0 27.01.2022 07:25 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 16.0 26.01.2022 13:32 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 15.0 28.12.2021 14:47 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 14.0 28.12.2021 14:44 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 13.0 28.12.2021 14:39 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 12.0 28.12.2021 14:30 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 11.0 25.10.2021 14:14 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 10.0 25.10.2021 13:55 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 9.0 25.10.2021 13:47 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 8.0 11.10.2021 16:17 Judyta Mikołajczuk
Wytyczne i poradniki 7.0 29.04.2021 09:28 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 6.0 29.04.2021 09:24 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 5.0 22.02.2021 09:10 Judyta Bartosiewicz
Wytyczne i poradniki 4.0 22.02.2021 08:04 Judyta Bartosiewicz
Wytyczne i poradniki 3.0 19.02.2021 10:19 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 2.0 19.02.2021 10:15 Anita Omelczuk
Wytyczne i poradniki 1.0 10.02.2021 14:30 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}