W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Od 6 września 2015 r. obowiązuję ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, w szczególności:

  • sposób postępowania w przypadku złożenia petycji niezgodnej z wymogami ustawy,
  • terminy
  • sposób załatwienia petycji.

Unormowania ustawy o petycjach, stanowią realizację postanowień art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycje kierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można nadsyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gdos.gov.pl
  • faksem pod nr +48 22 369-21-20
  • doręczać bezpośrednio do kancelarii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

2021 r.

Petycja z 28 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu ekologii i poprawy ochrony zdrowia chorób układu oddechowego, krążenia i zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz zapobieganiu efektu cieplarnianego

Petycja z 26 października 2021 r. w sprawie poprawy środowiska naturalnego i zapobieganiu wykluczeniu komunikacyjnemu

Petycja z 12 sierpnia 2021 r. w sprawie poprawy środowiska naturalnego, zmniejszenie temperatury a co za tym idzie też poprawy warunków jakosci życia i ochrony zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa

Petycja z 9 września 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi"

Petycja z 10 maja 2021 r. w sprawie propozycji wystąpienia do Rady Ministrów z prosbą o zmianę/nowelizację rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

Petycja z 24 czerwca 2021 r. w sprawie projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm. czeremcha

Petycja z 22 czerwca 2021 r. w sprawie zakazu wycinania drzew w sprawie produkcji papieru

Petycja z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie budowy biometanowni w m. Ujazdówek

Petycja z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie budowy drogi S16-1

Petycja z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie planów budowy w gminie Grudusk kurników kur w bardzo bliskiej odległości od ludzkich siedzib

Petycja z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11 na wysokości miasta Lubliniec

2020 r.

Petycja z 10 marca 2020 r. w sprawie drogi S10

Materiały

Zbiorcza informacja o petycjach 2020 r.
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_2020​_r.xlsx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 13:42 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 35.0 03.12.2021 12:14 Anita Omelczuk
Petycje 34.0 02.12.2021 13:02 Anita Omelczuk
Petycje 33.0 01.12.2021 14:48 Judyta Mikołajczuk
Petycje 32.0 01.12.2021 14:47 Judyta Mikołajczuk
Petycje 31.0 01.12.2021 14:43 Judyta Mikołajczuk
Petycje 30.0 01.12.2021 14:43 Judyta Mikołajczuk
Petycje 29.0 11.10.2021 10:52 Judyta Mikołajczuk
Petycje 28.0 11.10.2021 10:51 Judyta Mikołajczuk
Petycje 27.0 20.09.2021 13:53 Judyta Bartosiewicz
Petycje 26.0 20.09.2021 13:52 Judyta Bartosiewicz
Petycje 25.0 30.08.2021 09:59 Judyta Bartosiewicz
Petycje 24.0 30.08.2021 09:54 Judyta Bartosiewicz
Petycje 23.0 30.08.2021 09:53 Judyta Bartosiewicz
Petycje 22.0 30.08.2021 09:52 Judyta Bartosiewicz
Petycje 21.0 30.08.2021 09:48 Judyta Bartosiewicz
Petycje 20.0 30.08.2021 09:43 Judyta Bartosiewicz
Petycje 19.0 30.08.2021 09:43 Judyta Bartosiewicz
Petycje 18.0 03.08.2021 08:54 Judyta Bartosiewicz
Petycje 17.0 03.08.2021 08:53 Judyta Bartosiewicz
Petycje 16.0 03.08.2021 08:47 Judyta Bartosiewicz
Petycje 15.0 03.08.2021 08:46 Judyta Bartosiewicz
Petycje 14.0 02.06.2021 13:22 Judyta Bartosiewicz
Petycje 13.0 02.06.2021 13:20 Judyta Bartosiewicz
Petycje 12.0 29.04.2021 12:18 Judyta Bartosiewicz
Petycje 11.0 29.04.2021 12:15 Judyta Bartosiewicz
Petycje 10.0 29.04.2021 12:12 Judyta Bartosiewicz
Petycje 9.0 29.04.2021 12:12 Judyta Bartosiewicz
Petycje 8.0 29.04.2021 12:10 Judyta Bartosiewicz
Petycje 7.0 13.04.2021 14:01 Judyta Bartosiewicz
Petycje 6.0 13.04.2021 13:45 Judyta Bartosiewicz
Petycje 5.0 22.03.2021 08:00 Judyta Bartosiewicz
Petycje 4.0 22.03.2021 07:59 Judyta Bartosiewicz
Petycje 3.0 22.03.2021 07:53 Judyta Bartosiewicz
Petycje 2.0 03.02.2021 12:03 Anita Omelczuk
Petycje 1.0 05.01.2021 13:42 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}