W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Art. 128

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:
  1. 1) informacje o:
   1. strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
   2. ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
   3. ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2. 2) inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.
 2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”

Informacje zawarte w bazie danych ocen oddziaływania na środowisko pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś. Wprowadzanie informacji do bazy danych ooś jest od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem ustawowym.

UWAGA

Nowy obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych ooś zastąpił wcześniejszy wymóg przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji rocznej.

Począwszy od danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko za 2016 rok właściwe organy nie powinny przesyłać do GDOŚ informacji rocznych. Wszystkie informacje na temat postępowań prowadzonych w 2016 roku należy wprowadzić do bazy danych ooś w terminie do 31 marca 2017 r. Natomiast informacje na temat postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2017 r. powinny zostać wprowadzone do bazy danych ooś w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.

Aby otrzymać uprawnienia do wprowadzania i modyfikacji danych w bazie, przedstawiciele organów powinni dokonać rejestracji i zalogować się do systemu.

Wprowadzając informacje do bazy danych ocen oddziaływania na środowisko, w pełnym, przewidzianym w niej zakresie, przedstawiciele organów  zyskują:

 • elektroniczną bazę danych prowadzonych postępowań, bez potrzeby ponoszenia przez organ kosztów jej budowy i utrzymania,
 • możliwość wielokrotnego dostępu do szczegółowych danych o postępowaniach, bez konieczności korzystania z oryginalnej dokumentacji w postaci papierowej,
 • wygodne narzędzie do odnajdywania potrzebnych informacji przy pomocy wyszukiwarki,
 • opcję udostępniania wybranych informacji społeczeństwu w postaci danych jednostkowych lub raportów zbiorczych.

Dzięki udostępnieniu bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, możliwość przeglądania najważniejszych informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (bez prawa ich modyfikacji) mają również przedstawiciele innych organów oraz społeczeństwa: osoby fizyczne, inwestorzy, organizacje ekologiczne. Do przeglądania tych informacji nie jest potrzebne logowanie się do systemu.

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

Podręcznik użytkownika bazy danych ooś

Dostęp do bazy danych ooś spoza terytorium RP jest zablokowany. Powodem jest konieczność prawidłowego realizowania nałożonych na urząd zadań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu.

 

Kontakt w sprawach dotyczących obsługi bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś):

Departament Realizacji Projektów Środowiskowych

Samodzielne stanowisko ds. projektów i wsparcia systemu ocen oddziaływania na środowisko

tel.: 22 31-06-711

e-mail: admin_bazaoos@gdos.gov.pl

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.02.2021 11:49 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko 7.0 17.05.2022 10:59 Judyta Mikołajczuk
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko 6.0 16.12.2021 08:38 Judyta Mikołajczuk
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko 5.0 15.07.2021 13:30 Anita Omelczuk
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko 4.0 15.07.2021 13:28 Anita Omelczuk
Bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko 3.0 15.07.2021 13:27 Anita Omelczuk
Bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko 2.0 12.02.2021 11:51 Anita Omelczuk
Bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko 1.0 12.02.2021 11:49 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}