W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

 

Procedurę udzielania honorowego patronatu lub udziału Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym reguluje Regulamin w sprawie zasad i warunków przyznawania patronatu honorowego, merytorycznego i udziału Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym.

Aby wystąpić o patronat lub udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym należy:

 • zapoznać się z Regulaminem w sprawie zasad i warunków przyznawania patronatu honorowego, merytorycznego i udziału Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym;
 • wypełnić wniosek wraz z załącznikami (np. program przedsięwzięcia lub regulamin w przypadku konkursu);
 • wysłać na adres:

          Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
          ul. Wawelska 52/54
          00-922 Warszawa

 • lub złożyć w kancelarii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie.

Wnioski należy składać na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Regulamin w sprawie zasad i warunków przyznawania patronatu honorowego, merytorycznego i udziału Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego, merytorycznego i udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym

 


Patronaty udzielone w 2019 r.

 • Konferencja „Kazimierski Park Krajobrazowy – 40 lat i dalej”

Wnioskodawca: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie

Termin: 9-10 maja 2019

Tematyka i cele:

 • Podsumowanie stanu wiedzy i badań naukowych na temat ochrony przyrody najstarszego parku krajobrazowego Lubelszczyzny
 • Popularyzacja Kazimierskiego Parku Narodowego i jego walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych

 • Konkurs „Bezpieczeństwo ekologiczne gminy”

Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Termin:
Etap I – 13 maja 2019 ( na terenie szkół)

Etap II – 13 czerwca 2019 ( w siedzibie uczelni)

Tematyka i cele:

 • Konkurs dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców
 • Wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej

 • Seminarium Informacyjne Programu Copernicus

Wnioskodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Termin: 30 maja 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Prezentacja produktu i serwis Programu ds. Obserwacji Ziemi Copernicus, stanowiący wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Wykorzystanie w realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności przewidzianych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska m.in. w zakresie oceny skuteczności działań ochronnych w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody, prognozowanie zmian w obszarach chronionych w zakresie kondycji roślinności, wilgotności terenu, analizy wielowczasowe pod kątem postępowań z zakresu szkód w środowisku

 • III Konferencja Popularnonaukowa pn. „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju”

Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Termin: 30 maja 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Konferencja oscyluje wokół idei zrównoważonego rozwoju i problematyki ekologicznej
 • Temat zajęć dydaktycznych, szeroka problematyka związana z inżynierią i ochroną środowiska leśnego
 • Badanie jakości wód naturalnych oraz ocena zmian ich stanu ekologicznego pod wpływem cywilizacyjnej działalności człowieka

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

Wnioskodawca: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

Termin: 30-31 maja 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Przegląd najnowszych badań i projekcja praktycznych rozwiązań wzmacniających Cele Zrównoważonego Rozwoju określonych w dokumencie „Przekształcenie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”
 • Spotkanie specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców i samorządowców umożliwia interdyscyplinarny dialog nt. rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi

 • Konferencja „IV Białowieskie Spotkania Ochrony Środowiska”

Wnioskodawca: Białowieski Park Narodowy w Białowieży

Termin: 30-31 maja 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Dyskusja nad rolą parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych
 • Wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego wykorzystania monitoringu do planowania działań ochronnych, roli danych pochodzących z monitoringu przyrodniczego w odniesieniu do właściwego zarządzania obszarami ochrony przyrody

 • Konferencja "Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”

Wnioskodawca: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu

Termin: 7-12 czerwca 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Konferencja międzynarodowa, której towarzyszą trzy inne spotkania: spotkania Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych, 11 konferencja Ogrodów Botanicznych Regionu Morza Bałtyckiego i XLIX Zjazd Ogrodów Botanicznych w Polsce
 • Konferencja jest podsumowaniem trzyletniego międzynarodowego projektu dotyczącego zwiększenia dostępności do edukacji przyrodniczej w ogrodach botanicznych dla wszystkich zwiedzających, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”

Wnioskodawca: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Termin: 5-6 września 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Ochrona środowiska w szczególności ochrony przyrody w lasach
 • Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (kontekst krajowy i zagraniczny)
 • Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami leśnymi
 • Przyrodnicze, prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody w lasach
 • Ochrona przeciwpożarowa lasów

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Krajowych, unijnych i międzynarodowych standardów prawnej ochrony zwierząt"

Wnioskodawca: Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin: 17 października 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Przedstawienie wyników szczegółowej analizy przepisów prawa określających standardy humanitarnej ochrony poszczególnych kategorii zwierząt w Polsce i innych państwach
 • Ustalenie czy można znaleźć rozwiązania systemowe w tym zakresie
 • Jeżeli możliwe są rozwiązania systemowe to na jakich zasadach mają się opierać
 • Czy istniejące rozwiązania są spójne i w jakim stopniu uwzględniają wymagania prawa międzynarodowego i unijnego

 • 40 lat Białowieskiego Parku Narodowego na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO

Wnioskodawca: Białowieski Park Narodowy

Termin: 22 października 2019 r.

Tematyka i cele:

 • Ukazanie jak ważne jest zachowanie ochrony klejnotu przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska
 • Przedstawienie wielowiekowej zasługi władców Rzeczypospolitej Polskiej dla ochrony Puszczy Białowieskiej
 • Przedstawienie wieloletnich wysiłków polskich przyrodników i leśników w pracy nad ochroną tego terenu

 

Materiały

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego, merytorycznego i udział Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w komitecie honorowym
Wniosek​_w​_sprawie​_przyznawania​_patronatu​_GDOS.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.02.2021 10:51 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Patronaty 4.0 28.10.2021 12:08 Anita Omelczuk
Patronaty 3.0 28.10.2021 12:06 Anita Omelczuk
Patronaty 2.0 23.02.2021 12:40 Judyta Bartosiewicz
Patronaty 1.0 12.02.2021 10:51 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}