W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Inspektoratu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wniosek można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: gif@gif.gov.pl
  2. pocztą na adres:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Urząd zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne:

  • w formie elektronicznej;
  • za pośrednictwem faksu;
  • za którą opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informujemy, że mogą Państwo wypełnić ankietę zadowolenia klienta, która pozwoli nam doskonalić jakość obsługi w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Materiały

Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej
Klauzula​_informacyjna​_–​_dostęp​_do​_informacji​_publicznej.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2019 08:14 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji publicznej 3.0 17.02.2021 12:55 Dominika Walczak
Dostęp do informacji publicznej 2.0 09.12.2019 14:24 Dominika Walczak
Dostęp do informacji publicznej 1.0 19.11.2019 08:14 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}