W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka jakości

Misją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego jako urzędu obługującego Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu produktów leczniczych i substancji czynnych oraz nadzoru i monitorowania obrotu i jakości produktów leczniczych, a także pogłębiania zaufania obywateli do działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego.


Budowanie nowoczesnego i przyjaznego organu administracji publicznej opieramy na Systemie Zarządzania Jakością, według normy PN-EN ISO 9001:2015, a także zgodnym z wytycznymi Procedury Kompilacyjnej EMA  oraz Wymaganiami Systemu Jakości dla Inspektoratów Farmaceutycznych PIC/S.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • budowę, wdrażanie i stały rozwój Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie w zakresie właściwości działania Głównego Inspektora Farmaceutycznego, kierując się zasadą praworządności, tj. zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  • profesjonalne, bezstronne i zgodne z prawem załatwianie spraw oraz stosowanie wymaganych, aktualnych wymogów prawnych w poszczególnych obszarach działalności;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu produktów leczniczych, warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych, warunkami wytwarzania i importu syrowców farmaceutycznych , warunkami obrotu i jakości produktów leczniczych oraz reklamą produktów leczniczych w oparciu o aktualne normy prawne;
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Urzędu;
  • doskonalenie kontroli zarządczej i przeciwdziałanie zjawisku korupcji;
  • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry przestrzegającej standardów etycznych;
  • zapewnianie systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu;
  • zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu, przy czynnym udziale Kierownictwa Urzędu,  w proces doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością;
  • prowadzenie bieżącego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz regularną ocenę efektów naszych działań.

Jako narzędzie realizacji postawionych celów deklarujemy stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.
 
Postanowienia Polityki Jakości oraz ustalenia w niej zawarte są przestrzegane na wszystkich szczeblach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a skuteczność i efektywność Systemu Zarządzania Jakością jest przedmiotem stałego zaangażowania i odpowiedzialności Kierownictwa Urzędu.

 

Materiały

Polityka Jakości Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Polityka​_Jakości​_Głównego​_Inspektoratu​_Farmaceutycznego.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.03.2020 13:11 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Rychter
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Polityka jakości 9.0 12.09.2022 10:08 Małgorzata Gajęcka
Polityka jakości 8.0 02.03.2021 15:19 Dominika Walczak
Polityka jakości 7.0 02.03.2021 14:14 Dominika Walczak
Polityka jakości 6.0 09.09.2020 10:11 Dominika Walczak
Polityka jakości 5.0 09.09.2020 10:04 Dominika Walczak
Polityka jakości 4.0 09.09.2020 09:16 Dominika Walczak
Polityka jakości 3.0 09.06.2020 10:56 Dominika Walczak
Polityka jakości 2.0 10.03.2020 13:41 Dominika Walczak
Polityka jakości 1.0 10.03.2020 13:11 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}