W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca Międzynarodowa

Główny Inspektorat Farmaceutyczny realizuje współpracę międzynarodową w formule dwustronnej – współpracując z organami kompetentnymi różnych krajów Europy i świata, oraz w formule wielostronnej – poprzez członkostwo w organizacjach międzynarodowych lub udział w spotkaniach grup roboczych przy tych organizacjach.

Podstawowe zagadnienia z zakresu inspekcji farmaceutycznej, które są przedmiotem współpracy to:

 • inspekcja wytwarzania produktów leczniczych i substancji czynnych
 • inspekcja dystrybucji produktów leczniczych (obrót hurtowy)
 • nadzór nad obrotem środkami odurzającymi i prekursorami kategorii I
 • zarządzanie ryzykiem jakości
 • wady jakościowe produktów leczniczych
 • sfałszowane produkty lecznicze
 • nadzór nad reklamą leków
 • komunikacja w sytuacji kryzysowej

Wśród głównych partnerów współpracy znajdują się organizacje branżowe takie jak Schemat Współpracy Inspekcji Farmaceutycznych (PIC/S) czy Organizacja Szefów Agencji Leków (HMA) ale też organizacje międzynarodowe, które w zakresie swoich kompetencji mają opiekę zdrowotną – np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska czy Rada Europy.

Formy realizacji współpracy

 • udział w programach i projektach międzynarodowych (Twinning, TAIEX, współpraca rozwojowa)
 • osobisty udział pracowników Urzędu w spotkaniach grup roboczych, kół eksperckich
 • osobisty udział pracowników w pracach komitetów i podkomitetów
 • udział pracowników GIF w telekonferencjach i konsultacjach online
 • wymiana korespondencji
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.11.2019 12:13 Małgorzata Gajęcka
Pierwsza publikacja:
13.11.2019 12:13 Małgorzata Gajęcka
{"register":{"columns":[]}}