W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.

 • Główny Inspektor Farmaceutyczny jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną i wykonujące zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
 • jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • jest organem odwoławczym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań;
 • i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej, (pełni funkcje organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych);
 • jest organem I instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne;
 • razem z Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi tworzy Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, której zadania są opisane tutaj.


Najważniejsze zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 • ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych;
 • sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, współpracuje z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy aptek oraz produktów leczniczych;
 • wydaje decyzje w zakresie opisanym tutaj;
 • wydaje zezwolenia w zakresie opisanym tutaj;
 • wydaje pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zezwolenia na przywóz i wywóz  prekursorów kategorii 1;
 • sprawuje nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 przez kontrolę realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia 273/2004, rozporządzenia 111/2005 i przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2019 14:55 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominika Walczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego 2.0 06.09.2021 11:53 Małgorzata Gajęcka
Kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego 1.0 18.11.2019 14:55 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}