W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja Europejskiej Agencji Leków w sprawie potencjalnego wpływu koronawirusa (COVID-19) na podaż leków w UE.

10.03.2020

blistry różnych tabletek

EMA i jej partnerzy w europejskiej sieci regulacyjnej ds. leków ściśle monitorują potencjalny wpływ koronawirusa (COVID-19) na farmaceutyczne łańcuchy dostaw do Unii Europejskiej (UE). Obecnie nie otrzymano żadnych doniesień o bieżących niedoborach lub zakłóceniach dostaw leków wprowadzanych do obrotu w UE z powodu wybuchu choroby. Nie można jednak wykluczyć niedoborów lub zakłóceń w łańcuchu dostaw, w miarę rozwoju sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.

Unia Europejska (EMA, Komisja Europejska i właściwe organy krajowe w państwach członkowskich) zorganizowała pierwsze spotkanie wykonawczej grupy sterującej UE ds. braku leków spowodowanych przez działnie siły wyższej, w celu omówienia środków zaradczych mających zapobiec skutkom wybuchu COVID- 19 na sprawę podaży leków w UE.

Zadaniem tej grupy jest zapewnienie strategicznego przywództwa w zakresie pilnych
i skoordynowanych działań w UE w przypadku, gdy kryzys spowodowany działaniem siły wyższej, takiej jak wybuch COVID-19, może wpłynąć na podaż produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

W kontekście COVID-19 grupa określi i będzie koordynować ogólno-unijne działania, mające na celu ochronę pacjentów, w sytuacji zagrożenia dostaw leków, np. z powodu tymczasowego zablokowania zakładów produkcyjnych w obszarach dotkniętych COVID-19 lub ograniczeniami w transporcie mającymi wpływ na wysyłkę. Grupa zapewni również, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia w całej UE będą informowani w spójny i przejrzysty sposób o ryzyku i podejmowanych działaniach naprawczych.

Grupie sterującej przewodniczy Komisja Europejska. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, szefowie agencji leków (HMA), Europejska Agencja Leków (EMA), przewodniczący Grup Koordynujących ds. Wzajemnego Uznawania i Zdecentralizowanych Procedur, zarówno w przypadku leków przeznaczonych dla ludzi i weterynaryjnych (CMDh i CMDv) oraz specjaliści ds. komunikacji
i ryzyka.

Chociaż celem grupy jest zaradzenie zakłóceniom w dostawach leków w UE poprzez skoordynowane podejście, należy podkreślić, że to firmy farmaceutyczne są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostaw leków. Obejmuje to na przykład wprowadzenie odpowiednich środków w zakresie zwiększenia zapasów lub pozyskiwania podwójnej ilości produktów i materiałów.

Podjęte działania

Organy regulacyjne ds. leków już podejmują działania w celu monitorowania potencjalnego wpływu wybuchu COVID-19 na leki. EMA oraz krajowe organy regulacyjne ds. leków udostępniają informacje
o brakach za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego Single Point of Contact (SPOC).

Europejska Agencja Leków zwróciła się do stowarzyszeń przemysłu farmaceutycznego UE
o zwiększenie świadomości wśród swoich członków na temat potencjalnego wpływu środków kwarantanny w Chinach i innych krajach na dostawy leków przeznaczonych dla ludzi i weterynaryjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz przypomnienie im o obowiązku zgłaszania wszelkich możliwych braków organom UE.

EMA zwróciła się również do powyższych stowarzyszeń o ocenę gotowości swoich członków do zapobiegania możliwym brakom, które mogą wynikać z wybuchu epidemii oraz o złożenie sprawozdania Agencji, a w przypadku szczególnych produktów również organom kompetentnym. Stowarzyszenia branżowe wskazały, że nie zidentyfikowano jeszcze żadnych szczególnych zakłóceń, biorąc pod uwagę obecne zapasy, jednak problemów z zaopatrzeniem można się spodziewać, jeśli blokady będą kontynuowane i / lub wystąpią inne zakłócenia w dostawach, np. spowodowane problemami logistycznymi lub ograniczeniami eksportowymi.

Narodowe organy regulacyjne ds. leków żądają informacji od podmiotów odpowiedzialnych lub od wytwórców w ich państwach członkowskich.

Stowarzyszenia branżowe zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym zostaną poproszone
o przekazanie organom regulacyjnym dalszych informacji na temat ryzyka w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw, które będą monitorowane przez grupę sterującą.

EMA rozpoczęła także przegląd wszystkich informacji w zakresie wytwarzania leków centralnie rejestrowanych, przeznaczonych dla ludzi oraz leków weterynaryjnych, w celu zidentyfikowania tych najbardziej narażonych na braki i zakłócenia w dostawie, a także nadania im priorytetu w rozmowach o działaniach naprawczych z podmiotami odpowiedzialnym. CMDh i CMDv będą koordynować działania dotyczące leków dopuszczonych do obrotu na szczeblu krajowym. EMA ściśle z nimi współpracuje.

 

Materiały

Link do angielskiej wersji informacji Europejskiej Agencji Leków