W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kopie odmowy realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 36z ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 499 ze zm.) kopię odmowy realizacji zamówienia na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 – Prawo farmaceutyczne należy przekazywać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Jak należy przekazywać kopie odmów realizacji zamówienia?

Od dnia 31.08.2016r. kopie odmów realizacji zamówienia należy przesyłać za pośrednictwem systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), który jest dostępny pod adresem: https://odmowy.gif.gov.pl


Czy system umożliwia przesyłanie kopii odmów realizacji zamówienia w różny sposób?

Tak, system umożliwia przesłanie zgłoszenia na kilka różnych sposobów:

  • z wykorzystaniem usługi internetowej (web service);
  • za pomocą poczty e-mail;
  • poprzez załadowanie pliku do systemu lub ręczne wypełnienie formularza.

(Trzy pierwsze sposoby wymagają wygenerowania pliku XML w odpowiednim formacie przez system podmiotu wydającego odmowę.)

System umożliwia dołączanie do pliku .XML załącznika w dowolnym formacie, będącego plikiem dokumentu otrzymanego od podmiotu wydającego odmowę. Celem tego jest umożliwienie przekazywania w sposób automatyczny plików odmowy, nawet jeśli nie są zgodne ze schematem wymaganym przez system ZORZ. Konieczność wygenerowania pliku zgodnego ze schematem wymaganym przez system ZORZ leży w takiej sytuacji po stronie oprogramowania podmiotu zgłaszającego odmowę.

Wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem odmowy

Zgłoszenia przesyłane za pomocą poczty e-mail należy kierować na adres: zorz_odmowy@gif.gov.pl*
*Na podstawie wysłanego pliku odmowy w systemie (na koncie użytkownika wysyłającego wiadomość) rejestrowana jest odmowa.

Wiadomość e-mail ze zgłoszeniami odmowy powinna zawierać:

  • Tytuł wiadomości w formie: odmowa-token np. odmowa-ABC123 (token można sprawdzić wybierając na koncie użytkownika systemu ZORZ Ustawienia>Edytuj profil< Pole Token);
  • Załącznik z plikiem XML odmowy.


Jak uzyskać dostęp do systemu?

Aby skorzystać z systemu ZORZ konieczne jest posiadanie w nim konta. W celu jego utworzenia należy przesłać prośbę o założenie konta na adres: zorz.klient@gif.gov.pl.

Prośba powinna zawierać:

  • imię i nazwisko użytkownika;
  • identyfikator apteki/hurtowni z rejestrów dostępnych pod adresem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl  oraz
  • adres e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.

 

Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników ZORZ?

Administratorem danych osobowych użytkowników systemu ZORZ jest Główny Inspektor Farmaceutyczny (00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12). Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia systemu ZORZ. Korzystanie z systemu ZORZ i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


Zapytania od użytkowników systemu/integratorów:

Użytkownicy - wszelkie zapytania użytkowników dotyczące systemu ZORZ należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres zorz.klient@gif.gov.pl z podaniem swoich danych kontaktowych.


Integratorzy - zgłoszenia od producentów oprogramowania (integratorów) przyjmowane są pod adresem: zorz.integrator@gif.gov.pl.

Materiały

Instrukcja dla użytkowników systemu ZORZ
Instrukacja​_dla​_użytkowników​_ZORZ.pdf 1.83MB
Instrukcja dla integratorów + specyfikacja pliku XML​_wersja 1.2
Instrukcja​_dla​_integratorów​_+​_specyfikacja​_pliku​_XML​_wersja​_12.pdf 0.72MB
Instrukcja dla integratorów + specyfikacja pliku XML​_wersja 1.1
Instrukacja​_dla​_integratorów​_+​_specyfikacja​_pliku​_XML​_wersja​_11.pdf 0.62MB
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 27.07.2016r. - Nr 6/2016
Komunikat​_GIF​_z​_27072016r​_-​_Nr​_62016.pdf 0.03MB
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 06.07.2016r. - Nr 4/2016
Komunikat​_GIF​_z​_06072016r​_-​_Nr​_42016.pdf 0.06MB
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20.07.2015r. - Nr 7/2015
Komunikat​_GIF​_z​_20072015r​_-​_Nr​_72015.pdf 0.62MB