W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowy wykaz prekursorów kategorii 1

11.01.2021

mężczyzna siedzący przy biurku robi notatki.

Informujemy, że począwszy od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005. Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dotyczy ono włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych. Niżej wymienione substancje zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 111/2005.

W związku z powyższym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucja albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, natomiast import lub eksport ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia na przywóz lub wywóz.

Substancja

Kod NS

Nr CAS

3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylan metylu (glicydan metylu PMK)

2932 99 00

13605-48-6

 

Kwas 3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylowy (kwas glicydowy PMK)

2932 99 00

2167189-50-4

Alfa-fenyloacetoacetamid (APAA)

2924 29 70

4433-77-6

2-metylo-3-fenylooksirano-2 karboksylan metylu (glicydan metylu BMK)

2918 99 90

80532-66-7

Kwas 2-metylo-3- fenylooksirano-2 karboksylowy (kwas glicydowy BMK)

2918 99 90

25547-51-7

Alfa-acetylofenylooctan metylu (MAPA)

2918 30 00

16648-44-5