W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego albo przez pracownika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Uprzejmie informujemy, iż obowiązujące przepisy nie pozwalają na składanie skarg i wniosków drogą telefoniczną.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - gdzie podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną;
  • za pomocą operatora pocztowego lub ePUAP;
  • ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu oraz poza godzinami pracy Urzędu w każdy poniedziałek w godzinach 16:15 - 17:15 przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub osobę przez niego upoważnioną z udziałem protokolanta

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju dyżury oraz przyjmowanie skarg do protokołu zostają zawieszone od 11.03.2020 r. do odwołania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Informujemy, że mogą Państwo wypełnić ankietę zadowolenia klienta, która pozwoli nam doskonalić jakość obsługi w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Materiały

Klauzula informacyjna- skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna-​_skargi​_i​_wnioski.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2019 08:13 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 17.02.2021 12:53 Dominika Walczak
Skargi i wnioski 3.0 08.02.2021 08:26 Dominika Walczak
Skargi i wnioski 2.0 11.03.2020 15:38 Dominika Walczak
Skargi i wnioski 1.0 19.11.2019 08:13 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}