W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego albo przez pracownika Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Uprzejmie informujemy, iż obowiązujące przepisy nie pozwalają na składanie skarg i wniosków drogą telefoniczną.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Warszawa ul. Senatorska 12 pokój nr 28;
  • listownie na adres: Główny Inspektorat FarmAceutyczny, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa z dopiskiem „Skarga/wniosek”;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gif@gif.gov.pl
  • ustnie do protokołu: w wyznaczonych godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 bezpośrednio u wyznaczonych pracowników Departamentu Prawnego lub Biura Dyrektora Generalnego, z możliwością  uprzedniego ustaleniu terminu drogą telefoniczną;

- w każdy poniedziałek w godzinach 16.15 – 17.15 podczas dyżuru Głównego Inspektora Farmaceutycznego - ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa.

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju dyżury oraz przyjmowanie skarg do protokołu zostają zawieszone od 11.03.2020 r. do odwołania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Materiały

Klauzula informacyjna- skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna-​_skargi​_i​_wnioski.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2019 08:13 Dominika Walczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Maliszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 11.03.2020 15:38 Dominika Walczak
Skargi i wnioski 1.0 19.11.2019 08:13 Dominika Walczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP