W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Obszar Tematyczny Biogeny

Eutrofizacja jest jednym z największych problemów Morza Bałtyckiego wynikającym z działalności człowieka i równocześnie jednym z największych wyzwań dla działań zapobiegawczych i ochronnych tego akwenu.

Nadmiar fosforu i azotu w wodach prowadzi m.in. do masowych pojawów glonów jednokomórkowych, nadmiernej produkcji substancji organicznej, niedoborów tlenu, w efekcie do zubożenia środowiska i spadku różnorodności biologicznej.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Obszarze Tematycznym Biogeny proponuje działania skupiające się na poprawie zarządzania biogenami poprzez ograniczanie spływów z rolnictwa, leśnictwa, akwakultury i ścieków i wsparcie recyklingu biogenów. Promuje działania prowadzące do poprawy zarządzania w ramach oczyszczalni ścieków, poprawy jakości danych, wzmocnienia współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej.

Beneficjentami OT Biogeny mogą być konsorcja o międzynarodowym charakterze, w skład których wchodzą jednostki naukowe, uczelnie techniczne, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy itp.

Organem wdrażającym OT Biogeny jest Komitet Sterujący, zrzeszający współkoordynatorów – przedstawicieli Polski i Finlandii oraz członków Komitetu z pozostałych państw UE leżących nad Bałtykiem, tzw. Focal Points. W skład Komitetu wchodzi także przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz HELCOM. Komitet ocenia projekty pod kątem zgodności z kryteriami Strategii oraz OT Biogeny i decyduje o zasadności przyznania statusu Flagship.

Status Flagship projektu jest dla instytucji finansowych informacją o spełnieniu przez projekt kryteriów merytorycznych Strategii, co przy identycznej punktacji w konkursie przeważa szalę na korzyść Flagship.

 

Współkoordynator strony polskiej – Magdalena Dawidowicz, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, magdalena.dawidowicz@mgm.gov.pl; tel. +48 22 583 85 38.

Strona internetowa Obszaru Tematycznego Biogeny: http://groupspaces.com/eusbsr-nutrient-inputs/

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.09.2018 15:00 Joanna Gajewska
Pierwsza publikacja:
03.09.2018 15:00 Joanna Gajewska