W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

14.12.2018

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) jest jedną z czterech strategii makroregionalnych (załącznik nr 1) wdrażanych na obszarze Unii Europejskiej. Obejmuje 8 państw Unii Europejskiej graniczących z Bałtykiem (PL, DE, DK, EE, SE, FI, LT, LV).

Istotną rolę w zakresie koordynacji, monitoringu i formułowania rekomendacji pełni Komisja Europejska. Strategia nie stanowi odrębnego tekstu ustalającego ramy wdrażania – jej implementacja odbywa się poprzez Plan Działań.

Opiera się on na trzech głównych filarach tematycznych (załącznik nr 2): Ochrona morza (Save the Sea), wzrost integracji regionu (Connect the Region) i wzrost dobrobytu (Increase Prosperity) oraz podstawie horyzontalnej.

W obrębie każdego z filarów i w horyzontalnej podstawie wydzielono 17 tzw. Obszarów Tematycznych (załącznik nr 3). W ramach tych Obszarów Tematycznych międzynarodowe konsorcja realizują projekty, platformy oraz procesy. Taka konstrukcja umożliwia aktywizowanie interesariuszy w regionie Morza Bałtyckiego reprezentujących bardzo różne dziedziny i instytucje poprzez współpracę na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Projekty, platformy i procesy realizowane w ramach Strategii muszą mieć status Flagship. Jest on nadawany przez komitety sterujące lub grupy sterujące w każdym Obszarze Tematycznym sprawdzające, czy spełniają one niezbędne kryteria merytoryczne oraz wymogi dotyczące potencjalnego zasięgu działań i czy mają międzynarodowy charakter. Strategia nie dysponuje własnym funduszem. Jej beneficjenci ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów, głównie Program współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Każdy z Obszarów Tematycznych oraz działań horyzontalnych ma koordynatorów z 2-3 państw członkowskich (Policy Area Coordinator/PAC, Horizontal Action Coordinator/HAC).

Polska pełni rolę współkoordynatora trzech Obszarów Tematycznych SUERMB:

1. Obszar Tematyczny Biogeny „Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu” – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

2. Obszar Tematyczny Innowacje „Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań, innowacyjności oraz SME – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3. Obszar Tematyczny Kultura „Kultura i sektory kreatywne” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego: http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Llink do filmu promującego strategię dla Bałtyku: What is the EU Strategy for the Baltic Sea Region?

Materiały

załącznik nr 1
Strategie​_makroregionalne.pdf 0.32MB
załącznik nr 2
Filary​_tematyczne​_Strategii.pdf 0.55MB
załącznik nr 3
Obszary​_tematyczne​_i​_działania​_horyzontalne​_Strategii.pdf 0.33MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2019 12:50 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 14:44 Joanna Gajewska