Treść pisma MGMiŻŚ do KE ws. Przekopu Mierzei Wiślanej

Wizualizacja - z lotu ptaka

14 stycznia 2019 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiedziało Komisji Europejskiej na pismo z prośbą o wyjaśnienie zasadności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

W drugiej połowie grudnia do MGMiŻŚ trafiło pismo z Komisji Europejskiej, w którym zwrócono się m.in. o podanie argumentów z decyzji środowiskowej. KE powołała się na zobowiązania rządu PO-PSL z 2013 i 2015 r., który zawnioskował do KE o opinię dot. inwestycji. Warto dodać, że ówczesny rząd nie miał obowiązku tego zrobić.

Jednak na zasadzie współpracy z KE, ministerstwo 14 stycznia odpisało Komisji Europejskiej. W odpowiedzi MGMiŻŚ przygotowało wnioski naukowe pochodzące m. in. z raportu środowiskowego oraz argumenty natury geopolitycznej.

Komisja aktualnie analizuje nasze pismo.

Pod koniec grudnia został ogłoszony przetarg na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Przekop to projekt, który ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

Budowa kanału potrwa do 2022 roku, a jej koszt wyniesie ok. 880 milionów złotych i w całości będzie pokryty z budżetu państwa.

Wyjaśnienie: Jako że zarówno raport oddziaływania na środowisko, jak też decyzja środowiskowa są dokumentami dostępnymi, publikujemy pismo MGMiŻŚ do KE oraz opracowanie autorów raportu środowiskowego.

pdf Pismo do Komisji Europejskiej

1.08MB

pdf Opinia w sprawie przesłanek naukowych i innych danych, które wpłynęły na zmianę oceny istotności oddziaływań na obszary Natura 2000, na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

0.79MB

Navigation Menu

Metrics