W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy pochodzą z różnych serwisów internetowych. Staramy się jednak aby wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie posiadały już takie napisy.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 10 grudnia 2020 roku nie są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Brak jest w niektórych przypadkach poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszystkie fotografie lub grafiki były zamieszczane w prawidłowej formie.
 • Prezentacja strony oraz informacja o zadaniach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, w formie nagrania wideo, zawierająca tłumaczenie na język migowy jest nie dostępna. Zapewnienie dostępności tej funkcji jest z naszej strony jak na razie niemożliwe z uwagi na brak posiadania wśród naszych pracowników osoby znającej język migowy.
 • W zakładce Kontakt udostępniona została możliwość wykorzytania usługi Tłumacza języka migowego on-line.

Skróty klawiszowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Marcin Gierczak.
 • E-mail: mgierczak@straz.radom.pl
 • Telefon: 48 36 88 951

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
 • Adres: ul. Romualda Traugutta 57
  26-600 Radom
 • E-mail: radom@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 48 36 88 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ul. Traugutta 57, 26-600 Radom, wysłać e-mail na adres: radom@mazowsze.straz.pl ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (48) 36 88 900,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w sekretariacie - na pierwszym piętrze (pokój numer 100). Komenda Miejska PSP w Radomiu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

 • Do wejścia głównego budynku Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57 w Radomiu można dostać sie bezpośrednio od ulicy Traugutta.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu wewnętrznym obok szlabanu, (wjazd przez bramę od strony ul. Tochtermana).
 • Pomieszczenia i korytarze w budynku KM PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w większości dostosowane są architektonicznie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się 1 winda, która znajduje się przy w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Winda w budynku KM PSP w Radomiu posiada gabaryty kabiny pozwalające na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku na pierwszym piętrze (w korytarzu łączącym budynek komendy z obiektem Centrum Powiadamiania Ratunkowego) znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Ponadto druga taka toaleta znajduje się na drugim piętrze w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 • Kabiny wind mają gabaryty umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.
 • Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu i osoby starsze przyjmowane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w sekretariacie - na pierwszym piętrze (pokój numer 100). Komenda Miejska PSP w Radomiu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędzie osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, na pierwszym piętrze (pokój numer 100) lub przesłać dokumenty na adres e-mail radom@mazowsze.straz.pl .

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. (48) 36 88 900 lub osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, na pierwszym piętrze (pokój numer 100).
 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w sekretariacie - na pierwszym piętrze (pokój numer 100). Komenda Miejska PSP w Radomiu przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Materiały

Plan działania 2024
Plan​_działania​_2024.pdf 0.12MB
Działalność Komendy Miejskiej PSP w Radomiu - tekst łatwy do czytania (ETR)
tekst​_łatwy​_do​_czytania.pdf 0.12MB
Działalność Komendy Miejskiej PSP w Radomiu - tekst odczytywalny maszynowo
tekst​_czytany​_maszynowo.txt 2.01KB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 01:25 mł. bryg. Łukasz Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Łukasz Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 27.0 09.04.2024 14:46 mł. bryg. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 26.0 20.03.2024 10:08 mł. bryg. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 25.0 11.03.2024 12:11 mł. bryg. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 24.0 11.04.2023 10:15 mł. bryg. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 23.0 02.03.2023 09:58 mł. bryg. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 22.0 31.03.2022 08:58 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 21.0 31.03.2022 08:39 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 20.0 31.03.2022 08:34 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 19.0 31.03.2022 08:33 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 18.0 31.03.2022 08:29 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 17.0 31.03.2022 08:23 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 16.0 31.03.2022 00:19 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 15.0 31.03.2022 00:17 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 14.0 31.03.2022 00:16 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 13.0 31.03.2022 00:12 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 12.0 31.03.2022 00:09 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 11.0 31.03.2022 00:08 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 10.0 31.03.2022 00:06 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 9.0 30.03.2022 23:40 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 8.0 30.03.2022 22:59 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 7.0 15.10.2021 17:02 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 6.0 15.10.2021 11:51 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 5.0 15.10.2021 11:47 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 4.0 15.10.2021 11:42 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 3.0 15.10.2021 11:35 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 2.0 15.10.2021 11:00 st. kpt. Marcin Gierczak
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 01:25 mł. bryg. Łukasz Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}