W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316) wydany na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

 

Źródło: Wydział Prasowy KG PSP.

Materiały

Wzór oświadczenia świadka- załącznik do instrukcji
wzór​_oświadczenia​_świadka-​_załącznik​_do​_instrukcji.pdf 0.13MB
Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
instrukcja​_pomocnicza​_dla​_członków​_OSP.pdf 0.19MB
Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
ROZPORZĄDZENIE​_DOTYCZĄCE​_ŚWIADCZENIA​_RATOWNICZEGO​_DLA​_STRAŻAKÓW​_RATOWNIKÓW​_OSP​_Z​_DN2​_GRUDNIA​_2022​_-​_NOWY​_WZÓR​_WNIOSKU.pdf 0.45MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków (strażaków) OSP dotycząca wypłaty świadczeń ratowniczych
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_dla​_członków​_(strażaków)​_OSP​_dotycząca​_wypłaty​_świadczeń​_ratowniczych.pdf 0.13MB
Pismo przewodnie świadczenie ratownicze OSP
pismo​_przewodnie​_świadczenie​_ratownicze​_OSP.docx 0.01MB
Pełnomocnictwo
PELNOMOCNICTWO.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}