W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gov.pl/web/kmpsp-siedlce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2020-12-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daria Lipińska.
 • E-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl
 • Telefon: 25 644 24 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce
 • E-mail: sekretariat@siedlce-straz.pl
 • Telefon: 25 644 24 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Miejska PSP w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@siedlce-straz.pl ,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: /KMPSPSiedlce/SkrytkaESP ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 25 644 24 13.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędem osoby niewidzące lub słabowidzące mogą:

 • złożyć dokumenty za pośrednictwem osób trzecich w kancelarii komendy przy ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@siedlce-straz.pl ,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: /KMPSPSiedlce/SkrytkaESP ,
 • umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. 25 644 24 13 lub osobiście w kancelarii komendy.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

Dostęp do budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach jest przy ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce. Główne wejście, oznaczone jako „A”, znajduje się na I piętrze, a dostęp do niego jest wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy.

Przy budynku KM PSP Siedlce znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Komenda Miejska PSP w Siedlcach przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2023
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_2023.pdf 0.34MB
2021 Raport o stanie zapewnienia dostępności
2021​_Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.06MB
Tekst łatwy do czytania
Tekst​_łatwy​_do​_czytania.pdf 0.33MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Informacja​_dla​_osób​_z​_niepełnosprawnościami​_.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 11.04.2023 11:57 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 7.0 07.04.2023 14:30 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 6.0 07.04.2023 14:29 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 5.0 07.04.2023 14:25 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 4.0 01.04.2022 13:17 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 3.0 01.04.2022 13:07 Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 2.0 18.10.2021 11:01 st. sekc. Daria Lipińska
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}