W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamówienia publiczne

2021-03-05

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na środki ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego (szczegóły poniżej).

Oferty prosimy składać do 12.03.2021 r. na adres e-mail: pt@siedlce-straz.pl

Materiały

2021-03-05 - Zaproszenie do złożenia oferty - środki ochrony indywidualnej
2021-03-05​_-​_Zaproszenie​_do​_złożenia​_oferty​_-​_środki​_ochrony​_indywidualnej.pdf 0.09MB

2021-02-12

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na asortymnet mundurowy (szczegóły poniżej).

Oferty prosimy składać do 18.02.2021 r. na adres e-mail: pt@siedlce-straz.pl

Materiały

2021-02-12 - zaproszenie do złożenia oferty - asortyment mundurowy
2021-02-12​_-​_zaproszenie​_do​_złożenia​_oferty​_-​_asortyment​_mundurowy.pdf 0.07MB
2021-02-19 - wybór oferty - asortyment mundurowy
2021-02-19​_-​_wybór​_oferty​_-​_asortyment​_mundurowy.pdf 0.07MB

 

 


2021-02-05

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty oferty cenowej na dostawę akumulatorów.

Materiały

2021-02-05 - zaproszenie do złożenia oferty - akumulator
2021-02-05​_-​_zaproszenie​_do​_złożenia​_oferty​_-​_akumulator.pdf 0.04MB
2021-02-11 - wybór oferty - akumulator
2021-02-11​_-​_wybór​_oferty​_-​_akumulator.pdf 0.03MB

 

 


2021-02-03

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na świadczenie usług medycznych z medycyny pracy obejmujących badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie strażaków oraz pracowników cywilnych przez okres od dnia 01.03.2021r. do dnia 28.02.2023 r.

Materiały

2021-02-03 - zaproszenie do złożenia ofert - świadczenie usług medycznych
2021-02-03​_-​_zaproszenie​_do​_złożenia​_ofert​_-​_świadczenie​_usług​_medycznych.pdf 0.29MB
2021-02-15 - wybór oferty - świadczenie usług medycznych
2021-02-15​_-​_wybór​_oferty​_-​_świadczenie​_usług​_medycznych.pdf 0.04MB

 

 


2021-01-29

Komenda Miejska PSP w Siedlcach informuje, ze zamierza wybrać dostawcę materiałów pędnych na okres 5 miesięcy, tj. do 30.06.2021 r.

Szczegóły tutaj:

Materiały

2021-01-29 zaproszenie do złożenia oferty - paliwo
2021-01-29​_zaproszenie​_do​_złożenia​_oferty​_-​_paliwo.pdf 0.06MB
2021-02-08 - wybór oferty - paliwo
2021-02-08​_-​_wybór​_oferty​_-​_paliwo.pdf 0.03MB

 

 


2020-11-27

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów promocyjnych dot. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 1. Tablice informacyjne - 2 sztuki;
 2. Rollup - 3 sztuki;
 3. Flagi - 4 sztuki;
 4. Koszulki z logo - 100 sztuk;
 5. Długopisy z logo - 600 sztuk;
 6. Naklejki z logo - 600 sztuk;
 7. Broszury informacyjne - 600 sztuk;
 8. Kubki z logo - 612 sztuk.

Termin realizacji zamówienia - do 22 grudnia 2020 r.

Oferty cenowe prosimy składać do 1 grudnia 2020 r. na adres e-mailowy pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -


2020-11-25

Komenda Miejska PSP w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę

-  sprzętu komputerowego oraz akcesoriów umożliwiających jego montaż i połączenie,

-  sprzętu telewizyjnego oraz akcesoriów umożliwiających jego montaż i połączenie,

-  przenośnego zestawu nagłośnienia do obsługi szkoleń i ćwiczeń,

-  zestawu multimedialnego wraz z akcesoriami.

Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2020 roku.

Oferty cenowe prosimy składać do 1 grudnia 2020 r. na adres e-mailowy: pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -


2020-11-20

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę węży tłocznych.

Data realizacji zamówienia - do 15.12.2020 r.

Oferty cenowe prosimy składać do 25.11.2020 r. na adres pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-11-20

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę środka pianotwórczego, sorbentu i dyspergentu.

Data realizacji zamówienia - do 15.12.2020 r.

Oferty cenowe prosimy składać do 25.11.2020 r. na adres pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-11-17

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro

Zakup wyposażenia meblowego.

Zamówienie jest podzielone na cztery części:

Część 1. Zakup i dostawa stołów konferencyjnych – 3 szt., oraz krzeseł z pulpitem – 30 szt.

Część 2. Zakup i dostawa gablot  – 6 szt.

Część 3. Zakup i dostawa szafek ubraniowych – 80 szt., oraz ławek – 4 szt.

Część 4. Zakup, dostawa i montaż pulpitów dyspozytorskich (3 szt.) oraz foteli dyspozytorskich (3 szt.).

 

Termin składania ofert: do 25 listopada 2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-10-06

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy PZP tj. kwoty 5.350.000 euro.

Modernizacja placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz przed budynkiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.           

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2020  r.  do godz. 11:00.

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-10-28

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro na:

Dostawa stanowiska do ćwiczeń z gazem propan-butan oraz fantomów treningowych.

Zamówienie jest podzielone na dwie części:

 • Część 1. Dostawa stanowiska do ćwiczeń z gazem propan-butan – metalowa klatka do demonstracji wybuchów pojemników z gazem propan-butan (1 kpl.)
 • Część 2. Zakup i dostawa fantomów treningowych (2 szt.) oraz fantomu treningowego do ćwiczenia pierwszej pomocy  (1 szt.)

 Termin składania ofert: do 5 listopada 2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ - 


2020-10-16

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę niżej wymienionego sprzętu:

 • namiot pneumatyczny numer 1 - 1 szt.

Oferty cenowe prosimy składać do 26.10.2020 r. na adres pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-10-15

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro na:

Zakup wyposażenia kompleksu treningowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Zamówienie jest podzielone na trzy części:

 • Część 1. Dostawa i montaż specjalistycznych podestów technicznych – 2 szt,
 • Część 2. Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznych rurociągów do podestów technicznych,
 • Część 3. Zakup stanowiska do ćwiczeń z gazem propan-butan – metalowa klatka do demonstracji wybuchów pojemników z gazem propan-butan - 1 kpl., dostawa fantomów treningowych-  2 szt.  oraz fantoma treningowego do ćwiczenia pierwszej pomocy - 1 szt.

Termin składania ofert: do 23 października 2020 r. godz. 12:00.

Szczegóły - TUTAJ - 


2020-10-02

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro na:

Zakup systemu integracji łączności radiowej i telefonicznej, alarmowania oraz kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Termin składania ofert: do 13 października 2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ -


2020-09-30

Plan zmówień publicznych - aktualizacja wrzesień:

 

 


2020-09-15

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro na:

Dostawa wyposażenia bazy przygotowania sprzętu

Termin składania ofert: do 23.09.2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-09-09

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu kwoty 5.350.000 euro na:

Modernizacja ściany do ćwiczeń

Termin składania ofert: do 24.09.2020 r. godz. 11:00

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-09-08

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu kwoty 5.350.000 euro na:

Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania

Termin składania ofert: do 23.09.2020 r. godz. 11:00

Szczegóły - TUTAJ -


 2020-08-28

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę niżej wymienionego sprzętu:

 • agregat prądotwórczy kontenerowy

Data realizacji zamówienia - do 23.10.2020 r.

Oferty cenowe prosimy składać do 04.09.2020 r. na adres pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -  


2020-08-25

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę niżej wymienionego sprzętu:

 • wózek masztowy podnośnikowy
 • wózek paletowy.

Data realizacji zamówienia - do 23.10.2020 r.

Oferty cenowe prosimy składać do 02.09.2020 r. na adres pt@siedlce-straz.pl

Szczegóły - TUTAJ -  


2020-08-17

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu kwoty 5.350.000 euro

Utworzenie regionalnej bazy środków gaśniczych oraz modernizacja ściany do ćwiczeń

Termin składania ofert: do 01 września 2020 r. godz. 11:00

Szczegóły - TUTAJ -


2020-07-28

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro:

Dostawa agregatu proszkowego AP250Z ABC na przyczepie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Termin składania ofert: do 05 sierpnia 2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ -


2020-07-22

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu kwoty 5.350.000 euro na

Utworzenie bazy przygotowania sprzętu.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2020 r. godz. 11:00

Szczegóły - TUTAJ -


2020-07-17

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 Euro:

Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Termin składania ofert: do 28 lipca 2020 r. godz. 12:00

Szczegóły - TUTAJ -


2020-07-13

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu 139000 Euro

Dostawa wyposażenia bazy przygotowania sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Termin składania ofert: do 21 lipca 2020 r. godz. 12:00.

Szczegóły - TUTAJ -


2020-06-01

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 euro.

Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Termin składania ofert: do 10 czerwca 2020 r. godz. 12:00.

Szczegóły - TUTAJ -  


 21.05.2020 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu 5 350 000 euro.

Utworzenie kompleksu treningowego na terenie oraz w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 położonej  przy ul. Składowej 7G w Siedlcach.

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Termin składania ofert: do 5 czerwca 2020 r. godz. 11:00.

Szczegóły - TUTAJ -  


 

Plan zamówień publicznych do 30 tys. EUR

 

Plan zamówień publicznych pow. 30 tys. EUR

 


 

 

 

 

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 10:59 st. sekc. Daria Lipińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zamówienia publiczne 13.0 05.03.2021 15:07 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 12.0 19.02.2021 14:46 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 11.0 16.02.2021 12:07 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 10.0 12.02.2021 13:30 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 9.0 12.02.2021 13:29 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 8.0 12.02.2021 13:29 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 7.0 11.02.2021 09:57 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 6.0 09.02.2021 14:44 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 5.0 05.02.2021 14:21 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 4.0 03.02.2021 13:27 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 3.0 03.02.2021 13:26 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 2.0 01.02.2021 11:00 st. sekc. Daria Lipińska
Zamówienia publiczne 1.0 01.02.2021 10:59 st. sekc. Daria Lipińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP