W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach mł. bryg. Paweł Kulicki

mł. bryg. Paweł KULICKI

telefon: 732 999 998 lub 25 644 24 13 wew. 307
e-mail: prewencja@siedlce-straz.pl

Zespół prasowy KM PSP w Siedlcach

 • mł. bryg. Paweł Kulicki
 • st. kpt. Anna Sas-Wiszniewska
 • mł. asp. Daria Lipińska

Zadania zespołu prasowego KM PSP w Siedlcach

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym planowanie i organizowanie festynów, pokazów, pogadanek, szkoleń dla społeczeństwa ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież.
 2. Informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy miejskiej.
 3. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
 4. Udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.
 7. Opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, których realizację planują jednostki Państwowej Straży Pożarnej na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
 8. Prowadzenie obsługi prasowo – informacyjnej wszelkich zdarzeń na polecenie Komendanta Miejskiego.
 9. Według potrzeb opracowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego komendy miejskiej.
 10. Koordynowanie działalności prasowo-informacyjnej dotyczącej bieżących zagrożeń i działań ratowniczych realizowanych na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
 11. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej KM PSP w Siedlcach oraz treści BIP.
 12. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej w zakresie działalności medialnej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oficer prasowy 4.0 05.07.2022 10:45 Daria Lipińska
Oficer prasowy 3.0 16.05.2022 11:34 Daria Lipińska
Oficer prasowy 2.0 04.02.2021 14:18 st. sekc. Daria Lipińska
Oficer prasowy 1.0 16.12.2020 11:13 st. sekc. Daria Lipińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}